Słownik polsko-angielski

chem. nitrogen
~ amonowy - ammonium nitrogen, ammoniacal nitrogen
~ atmosferyczny - atmospheric nitrogen
~ glebowy - soil nitrogen
~ wolny - free nitrogen
~ związany - bound nitrogen, fixed nitrogen, combined nitrogen

Wordnet polsko-angielski

(a common nonmetallic element that is normally a colorless odorless tasteless inert diatomic gas
constitutes 78 percent of the atmosphere by volume
a constituent of all living tissues)
nitrogen, N, atomic number 7
synonim: N

Słownik polsko-angielski EXETER Copyright © http://www.kastor.strefa.pl.

nitrogen

Słownik polsko-angielski PARK Copyright: © wersja książkowa słownika dostępna w wydawnictwie PARK

n masc C nitrogen: tlenek ~u nitric oxide

Słownik medyczny polsko-angielski Iwona Kienzler

nitrogen n

ECTACO słownik polsko-angielski Słowniki elektroniczne Ectaco do nabycia u wydawcy

AZOTE

Słownik środowiska polsko-angielski

m chem. nitrogen

Słownik techniczny polsko-angielski

m nitrogen, N

Słownik ochrony środowiska i gospodarki odpadami polsko - angielski 2003, Krzysztof Czekierda

chem.nitrogen~ amoniakalny ammoniacal nitrogen~ amonowy ammonium nitrogen~ azotanowy nitrate nitrogen~ glebowy soil nitrogen