Praktyczny słownik religijny angielsko-polski 2005, Krzysztof Czekierda

hebr. kozioł ofiarny