Praktyczny słownik religijny angielsko-polski 2005, Krzysztof Czekierda

hind., sanskr. system medycyny hinduskiej; medycyna wedyczna