Wielki słownik angielsko-polski red. nacz D. Jemielniak, M. Miłkowski

(Noun) odpowiedź twierdząca, głos za;
ayes and nays - głosy za i przeciw;

(Adverb) za;
for aye - na wieki, po wsze czasy;
vote aye - głosować za;
vote aye - głosować za;

Słownik angielsko-polski EXETER Copyright © http://www.kastor.strefa.pl.

za (w głosowaniu)

Nowoczesny słownik angielsko-polski

tak!

Uniwersalny słownik angielsko-polski Copyright by Wydawnictwo HaraldG (aut. Andrzej Kaznowski)

int dial. tak!
n głos za (kimś, czymś)
the ayes have it - większość głosów jest za (np. wnioskiem)

ECTACO słownik angielsko-polski Słowniki elektroniczne Ectaco do nabycia u wydawcy

ZAWSZE

Nowy słownik angielsko-polski aut. Zygmunt Saloni, Tadeusz Piotrowski

N tak
Adv głos za

Słownik internautów

tak

Otwarty słownik angielsko-polski V.9.2007, Copyright (c) Jerzy Kazojć - 2007 r.

oczywiście

Przykłady użycia

Przykłady dopasowywane są do haseł w zautomatyzowany sposób - nie gwarantujemy ich poprawności.

Audience: Aye.
Publiczność: Aye(brzmi jak "I" czyli ja)

TED

Audience: Aye.
Publiczność: Aye.

TED

Audience: Aye.
Publiczność: "Aye."

TED

Audience: Aye.
Publiczność : Aye.

TED

Say, "Aye."
Powiedz, "Mnie."

TED

aye aye woz the replifing clud.

www.guardian.co.uk

aye! Unda! So hoy it! Naa.

www.guardian.co.uk

Aye. We have one taken at the end of every summer.
Robimy jedno zdjęcie co roku na zakończenie lata.

Aye, and showed everyone you can be much more than just a pretty face.
Tak jest i pokazały wszystkim że można być czymś więcej niż tylko ładną buzią.

Aye, but only one ship when it took four to bring him here?
Tak, ale tylko jeden okręt, podczas gdy potrzeba było czterech, żeby ich tu przewieźć.

Aye, but is he over the seas or under them?
Pytanie, czy jest za morzem, czy na jego dnie?

Aye, and it's making that thing bigger by the minute!
Tak, i to czyni to coraz większe co minutę!

Oh, aye, she will burn, but I cannot wait for the sun.
Tak, spłonie, ale nie mogę czekać na słońce.

Aye, like the blood pumping in my veins from heart to hand.
Jak to, że krew płynie od serca do dłoni.

Aye, on the other side of the radio room.
Aye, a po drugiej stronie pokój radiotelegrafisty.

Aye. Some people don't know what to do when their belief system collapses.
Niektórzy nie wiedzą co z tym zrobić kiedy ich system wiary zawodzi.

Aye, well, I'd like to keep you overnight for observation.
Rozumiem. Zatrzymam cię na noc na obserwacji.

Aye, we've got a new place 10 minutes away from here, maybe 15 minutes.
Tak, mamy nowe miejsce 10 minut stąd, może 15.

Aye soldier, why so much drama, just to forget me?
Ej, żołnierzu! Po co tyle zachodu, by o mnie zapomnieć?

Aye, and one day lad, you'll bring that half back to me.
Tak, i pewnego dnia przyniesiesz mi tę część spowrotem!

Aye, but we don't have any trucks that can climb steps.
Aye, ale nie mamy żadnych ciężarówek, które mógłby wejść po schodach.

Aye, and when I woke up it were dark.
A kiedy się ocknąłem, było już ciemno.

Aye, we all see it. But that don't mean it's real, necessarily.
Wszyscy to widzimy, ale to nie znaczy, że jest to rzeczywiste.

Aye, and Dodd will be waiting to blow the mine.
No, a Dodd będzie czekał, żeby wysadzić ich w powietrze.

All those in favour of a town merger with Majestic say aye.
Wszyscy za połączeniem z Majestic mówią tak.

Oh, aye, yeah, it was probably a reprieve, you know.
Ach, tak, to pewnie było ułaskawienie, wiesz.

Who here has ever been hurt in an intimate relationship?Say, Aye.
Kto kiedykolwiek został zraniony w zażyłym związku?Powiedz, Aye

Aye, and you remember what happened to them.
I pamietasz, co sie z nimi stalo?

Yeah, if you do one thing for me. - Aye.
Tak, jeśli zrobisz jedną rzecz dla mnie. - tak.

Aye. They've just finished bringing winter to the world.
Właśnie skończyli przynosić zimę dla świata.

Should do, aye. There's one for each of you.
Chyba tak. jest po jednym dla każdego z was.

Aye, I could see it no other way.
Nie widzę innej drogi.

Aye, we all know what piece that is!
Tak!, Wszyscy wiemy, o którykawałek chodzi Ci najbardziej!

Oh, aye, I can keep them at bay, yeah.
Ach, tak, Umiem trzymać je na wodzy, tak.

Aye, and it says job club up there.
A tu napisane jest,, klub pracy.

It's not really us in here, is it? Aye.
To nie my tu jesteśmy, prawda? tak.

You got a phone number so I can contact you? Aye.
Masz jakiś numer żeby można się z tobą skontaktować?

Aye, but remember: You're not here to doctor the birds, but to shoot them.
Nie jesteś tu dla leczenia ptaków, lecz dla strzelania do nich.

Aye, and Iikely be as hard as these to sleep on.
Pewnie tak samo twardej jak ta, na której śpimy.

Aye, unless we use a couple of acorn caps.
Tak, chyba, że użyjemy parę czapkek żołędzi.

Aye, but now they'll start in last place!
Tak jest, ale teraz zaczynają na ostatnim miejscu!

Aye. On you've always got that guy that jumps over the sofa.
No wiesz w telewizji zawsze mają faceta, który skacze przez sofę

Then increase speed to reach Parliament on schedule. Aye, sir.
Potem zwiększymy prędkość, i dotrzemy na Parlament według planu.

Aye, I understand that, except I'm not strictly an outsider.
Rozumiem, ale ja nie jestem... ...kompletnie obca.

All in favour of the boat say aye.
Wszystkie przychylności łodzi mówią Tak.

How many have ever failed to achieve something significantin your life? Say, Aye.
Ilu z was kiedykolwiek nie udało się osiągnięcie czegośważnego w waszym życiu? Powiedz, Mnie.

Aye, sir. How big is your medical staff?
Jak duży jest wasz personel medyczny?

Major Stokes has completed his initial service, sir, aye.
Major Stokes zakończył wstępne przygotowania, sir.

Aye, it was my Uncle Lachlan who first told me about them.
Tak, to mój wuj Lachlan pierwszy mi o nich powiedział.

How many of you here love surprises? Say, Aye.
Ilu z was lubi niespodzianki? Powiedz, Aye

Aye, sir. No reports of any Federation vessels in that area.
Nie mam żadnych informacji o statkach Federacji w tym regionie.

Aye, but that boy's got too many buttons, Clay.
Tak, ale chłopak ma zbyt dużo tych punktów.

Duckburg never looked so good. Aye, but it cannot beat my view, laddies.
Tak, ale to nie może bić mojego widoku, chłopaków.

Aye, this one got here two As.
Tak, ta ma dwie piątki.

Aye, what I nichtozhestvo that pairs about this garbage.
Aye, co ja nichtozhestvo że paruje o tych odpadkach.

Aye, the process is so simple, isn't it?
Cały proces jest taki prosty, prawda?