Słownik medyczny angielsko-polski Iwona Kienzler

aksonotmeza f, przerwanie ciągłości aksonu bez naruszenia ciągłości jego osłonek łącznotkankowych