Wielki słownik angielsko-polski red. nacz D. Jemielniak, M. Miłkowski

(Noun) anatomia akson, neuryt;

Słownik medyczny angielsko-polski Iwona Kienzler

akson m, włókno osiowe nerwu

Wielki słownik medyczny angielsko-polski 2011 r., Anna Słomczewska

akson, włókno osiowe nerwu

Wordnet angielsko-polski

(long nerve fiber that conducts away from the cell body of the neuron)
akson, neuryt
synonim: axone

Otwarty słownik angielsko-polski V.9.2007, Copyright (c) Jerzy Kazojć - 2007 r.

akson