Wielki słownik angielsko-polski red. nacz D. Jemielniak, M. Miłkowski

(Noun) oś; półoś;
axle box - technika maźnica;
axle shaft - technika półoś;
axle grease - smar do osi;
axle journal - czop osi;
axle journal - czop osi;

Słownik angielsko-polski PARK Copyright: © wersja książkowa słownika dostępna w wydawnictwie PARK

n C oś (koła)

Słownik angielsko-polski EXETER Copyright © http://www.kastor.strefa.pl.

(koła)

Nowoczesny słownik angielsko-polski

Słownik morski angielsko-polski Iwona Kienzler

n masz. oś
wał osiowy
półośka

Wojskowy słownik angielsko-polski Copyright by Wydawnictwo HaraldG (aut. Tadeusz J. Grzebieniowski)

s

Uniwersalny słownik angielsko-polski Copyright by Wydawnictwo HaraldG (aut. Andrzej Kaznowski)

n oś (u wozu)

Nowy słownik angielsko-polski aut. Zygmunt Saloni, Tadeusz Piotrowski

oś (wozu)

Wordnet angielsko-polski

(a shaft on which a wheel rotates)
oś, ośka

Otwarty słownik angielsko-polski V.9.2007, Copyright (c) Jerzy Kazojć - 2007 r.

Ośka

Wielki słownik wojskowy angielsko-polski

fiz.,tech.
~, car - oś samochodu
~, front - oś przednia
~, hind - oś tylna

Słownik techniczny angielsko-polski

oś f, półoś f, wał osiowy

Przykłady użycia

Przykłady dopasowywane są do haseł w zautomatyzowany sposób - nie gwarantujemy ich poprawności.

Then, when that gave out, I sawed the wheel axles off my spare rowing seat and used those.
Następnie, kiedy te się popsuły, Odpiłowałam prowadnice od zapasowego siedziska i posłużyły mi jako wiosła.

TED

They have rolling devices and axles.
Mają koła i przeguby.

TED

For example, here's a leg: the clear part is stiff, the white part is compliant, and you don't need any axles there or anything. ~~~ It just bends by itself beautifully.
Na przykład ta noga -- przezroczysta część jest sztywna, część biała jest giętka - nie są już potrzebne żadne przeguby.

TED

And every base had four brazen wheels, and axles of brass; and the four feet thereof had undersetters: beneath the laver were the undersetters molten, with wreaths at the side of each.
A cztery koła miedziane były pod każdym podstawkiem, i deski miedziane; a na czterech rogach jego były podpory jako ramiona, a pod wanną były te ramiona ulane przy każdej stronie obwiedzienia.

Jesus Army

If you want it all out at once, hook to the axle.
Jeśli chcecie wszystkie na raz, radziłbym zaczepić do osi.

A broken axle, just to put on your play.
Połamana oś, żebyś tylko mógł wystawić swoją sztukę.

Sunrise finds you on the road or in my jail. The axle's broke.
Rano widzę was albo na drodze, albo w mojej celi.

Serial numbers on an axle and everyone behind bars.
Numerki na osi i wszyscy za sterami.

They raised the rear axle up, then they put something heavy on the gas.
Podnieśli tylne koła i położyli coś ciężkiego na gazie.

What do you mean, what am I doing? There's something wrong with the axle.
Jak to co robię, coś jest nie tak z ośką.

Haven't got more than 80,000 pounds per axle.
Nie mam więcej jak 80 000 funtów na oś.

We lost this wheel and half the axle.
Starciliśmy koło i pół osi.

One had an axle broken, another's bonnet wouldn't open
Jedna ma rozbitą oś, druga się nie otwiera

You could break an axle like that.
Mogłeś złamać oś. - Możesz się zamknąć?

Your axle may be another matter.
Może być kłopot z osiami.

There's something wrong with the axle.
Coś jest nie tak z osią.

Why didn't you fix my axle?
Dlaczego nie naprawiłeś mojej osi?

He says he can fix the axle.
Mówi, że może naprawić oś.

Those guys broke my rear axle.
Połamali mi tylną oś.

As ready as a back axle.
Tak gotowy jak tylna oś.

A five-gauge twig for an axle?
Zrobiłeś osie z gałązki rozmiar pięć?

Here you go-- top grade axle grease.
Oto jest-- najwyższej jakości smar do wałów.