Wielki słownik angielsko-polski red. nacz D. Jemielniak, M. Miłkowski

(Adjective) matematyka aksjomatyczny, oczywisty;

Słownik angielsko-polski PARK Copyright: © wersja książkowa słownika dostępna w wydawnictwie PARK

adj aksjomatyczny

Słownik angielsko-polski EXETER Copyright © http://www.kastor.strefa.pl.

aksjomatyczny

ECTACO słownik angielsko-polski Słowniki elektroniczne Ectaco do nabycia u wydawcy

OCZYWISTY

Wordnet angielsko-polski

(evident without proof or argument
"an axiomatic truth"
"we hold these truths to be self-evident")
aksjomatyczny
synonim: self-evident
synonim: taken for granted (p)

Przykłady użycia

Przykłady dopasowywane są do haseł w zautomatyzowany sposób - nie gwarantujemy ich poprawności.

(Laughter) It's axiomatic that they're dodgy, and they're going to want to try and rip you off.
(Śmiech) Jest oczywiste, że będą oszukiwać i będą chcieli cię naciągnąć.

TED

It's axiomatic.
To jest aksjomatyczne.

TED

It seems to me axiomatic that we should respond to the economic crisis with more flexibility and by allowing countries to tailor their interest rates to suit their needs.
Oczywiste jest dla mnie to, że naszą odpowiedzią na kryzys gospodarczy powinna być większa elastyczność oraz umożliwienie państwom ustalania stop procentowych odpowiednio do ich potrzeb.

statmt.org

Not too bad for someone Who doesn't know what axiomatic means.
Nieźle, jak na kogoś, kto nie wie, co znaczy aksjomat.

It's axiomatic. Why not us?
To jest aksjomatyczne. Czemu nie my?

It seems to me axiomatic that we should respond to the economic crisis with more flexibility and by allowing countries to tailor their interest rates to suit their needs.
Oczywiste jest dla mnie to, że naszą odpowiedzią na kryzys gospodarczy powinna być większa elastyczność oraz umożliwienie państwom ustalania stop procentowych odpowiednio do ich potrzeb.