Wielki słownik angielsko-polski red. nacz D. Jemielniak, M. Miłkowski

(Adjective) osiowy;

Słownik angielsko-polski EXETER Copyright © http://www.kastor.strefa.pl.

osiowy

Słownik morski angielsko-polski Iwona Kienzler

adj osiowy

Słownik medyczny angielsko-polski Iwona Kienzler

osiowy adj

Wojskowy słownik angielsko-polski Copyright by Wydawnictwo HaraldG (aut. Tadeusz J. Grzebieniowski)

adj osiowy
~ compressor sprężarka o-siowa

Wielki słownik wojskowy angielsko-polski

adj.,fiz. osiowy

Przykłady użycia

Przykłady dopasowywane są do haseł w zautomatyzowany sposób - nie gwarantujemy ich poprawności.

On the left hand side there is a large volcano called Axial Seamount.
Tutaj po lewej jest duży wulkan zwany Axial Seamount.

TED

And we're going to go down into the Axial Seamount using animation.
Zejdziemy w dół do Axial Seamount używając animacji.

TED

Not that I say something bad will If something is to be finished axial.
Nie mówię, że coś pójdzie nie tak. Ale na wszelki wypadek samochód jest potrzebny.

As is well known, the origins of our religious institution lie at the core of the Axial Age, deep in the history of the Christian Faith - with the earliest followers of Jesus Christ.
Jak dobrze wiadomo, początki naszej instytucji religijnej leżą w samym sercu epoki osi, głęboko w historii wiary chrześcijańskiej - z najwcześniejszymi wyznawcami Jezusa Chrystusa.