Wielki słownik angielsko-polski red. nacz D. Jemielniak, M. Miłkowski

(Noun) sport axel;
double axel - sport podwójny axel;
triple axel - sport potrójny axel;