Wielki słownik wojskowy angielsko-polski

( pl. axe-men) - hist.wojsk. żołnierz walczący toporem