Wielki słownik angielsko-polski red. nacz D. Jemielniak, M. Miłkowski

(Acronym) militarny nieobecny bez zezwolenia, samowolne oddalenie się;
be awol - militarny być na samowolce;

Nowoczesny słownik angielsko-polski

nieobecny nieusprawiedliwiony

Wojskowy słownik angielsko-polski Copyright by Wydawnictwo HaraldG (aut. Tadeusz J. Grzebieniowski)

skr. Absence (Absent) without leave

Słownik slangu Zbigniewa Parzycha

uciekinier, zbieg (np. z więzienia), dezerter (= absent without leave)