Słownik angielsko-polski EXETER Copyright © http://www.kastor.strefa.pl.

[E`wEukn} (zob.) awake

Uniwersalny słownik angielsko-polski Copyright by Wydawnictwo HaraldG (aut. Andrzej Kaznowski)

zob. awake - 1. -

ECTACO słownik angielsko-polski Słowniki elektroniczne Ectaco do nabycia u wydawcy

OBUDZONY

ROZBUDZONY

Otwarty słownik angielsko-polski V.9.2007, Copyright (c) Jerzy Kazojć - 2007 r.

budzić

zbudzony

Przykłady użycia

Przykłady dopasowywane są do haseł w zautomatyzowany sposób - nie gwarantujemy ich poprawności.

Unfortunately, we have awoken too late.
Niestety, zbudziliśmy się zbyt późno.

statmt.org

That room is where those who've already awoken from the curse return.
Ten pokój jest tam, gdzie ci którzy już się obudzili z klątwy

As you can see, the legend has finally awoken from its slumber!
Jak widzicie, legenda nareszcie przebudziła się ze swojego snu!

The chaos lord of fire must be awoken before sundown.
Władca ognia musi być obudzony zanim zajdzie słońce.

Six times you've awoken that I know of.
Z tego co mi wiadomo budziłeś się sześć razy.

The impact must have awoken me from hyper sleep.
Uderzenie musiało obudzić mnie z hipersnu.

I have awoken to a world of shit.
Obudziłem się na gównianym świecie.

The war has broken the Great Seal and awoken the Machine.
Wojna zerwała wielką pieczęć i zbudziła maszynę.

Unfortunately, we have awoken too late.
Niestety, zbudziliśmy się zbyt późno.

The Ring has awoken. It's heard its master's call.
Pierścień się przebudził... usłyszał wołanie swojego Pana.

She hasn't awoken since that night.
A ona nie obudziła się od tamtego czasu.

The impact must've awoken me from hypersleep.
Uderzenie musiało obudzić mnie z hipersnu.

And when I sleep at night, I'm awoken by my own sleep...
Kiedy śpię nocą, jestem budzony przez mój własny sen...

i dreamt of the Dragon. i have awoken him.
Śnił mi się Smok. To ja go zbudziłem.

if I woke you, you'd awaken... and had you awoken, you'd go away
Jeśli bym cię obudził, obudziłabyś się .. zbudziłabyś się i odeszła