Wielki słownik angielsko-polski red. nacz D. Jemielniak, M. Miłkowski

(Noun) markiza, zasłona; daszek nad wejściem;

Słownik angielsko-polski PARK Copyright: © wersja książkowa słownika dostępna w wydawnictwie PARK

n C markiza
zasłona
stora

Słownik angielsko-polski EXETER Copyright © http://www.kastor.strefa.pl.

markiza, zasłona, daszek nad wejściem

Nowoczesny słownik angielsko-polski

dach

przedsionek

Uniwersalny słownik angielsko-polski Copyright by Wydawnictwo HaraldG (aut. Andrzej Kaznowski)

n płócienne zadaszenie, markiza

ECTACO słownik angielsko-polski Słowniki elektroniczne Ectaco do nabycia u wydawcy

MARKIZA

DACH PŁÓCIENNY

TENT

ZASŁONA

Wordnet angielsko-polski

(a canopy made of canvas to shelter people or things from rain or sun)
markiza
synonim: sunshade
synonim: sunblind

Słownik internautów

daszek płócienny
markiza

Otwarty słownik angielsko-polski V.9.2007, Copyright (c) Jerzy Kazojć - 2007 r.

daszek

zadaszenie

Przykłady użycia

Przykłady dopasowywane są do haseł w zautomatyzowany sposób - nie gwarantujemy ich poprawności.

This here, on the right-hand side, is what's called a -- if you look at the fine print under the awning -- it's a hotel.
A to coś, po prawej stronie – widać tam niewielki napis pod zadaszeniem – nazywa się hotelem.

TED

Of fine linen with broidered work from Egypt was thy sail, that it might be to thee for an ensign; blue and purple from the isles of Elishah was thine awning.
Bisior haftowany egipski bywał płótnem twojem, z któregoś żagle miewał; hijacynt i szarłat z wysep Elisa był nakryciem twojem.

Jesus Army

"What's clearly hugely important in this outbreak of radicalism is the dawning realisation that the light at the end of the tunnel could actually be an oncoming train," he says.

www.guardian.co.uk

But what would shape police inquiries was the dawning realisation that Gareth Williams had not been alone.

www.guardian.co.uk

This community goes back as far as the 19th century, spawning a racial sub-category of African-Lebanese mulattoes and amassing riches in Sierra Leone where it has dominated the diamond industry.

www.guardian.co.uk

With an expanse of family camping equal, if not greater, than that for "general" campers - who included everything from tipsy teenagers to gothic-painted Morris dancers - and, sadly, even more families, pushed out their assigned spaces by triple-gazebos, swing-ball sets and acre upon acre of awnings.

www.guardian.co.uk

But you didn't reckon on a shop awning which broke my fall.
Ale nie sądziłeś, że markiza nad sklepem zamortyzuje mój upadek.

There wasn't even an awning in their direction.
Nie było nawet markizy na dole.

Restaurant sign and awning were damaged.
Uszkodzono szyld restauracji i markizę.

and I have begun work on an awning.
i zacząłem pracę nad zasłoną.