Wielki słownik angielsko-polski red. nacz D. Jemielniak, M. Miłkowski

(Noun) przyroda wąs;

Nowoczesny słownik angielsko-polski

wąs

ECTACO słownik angielsko-polski Słowniki elektroniczne Ectaco do nabycia u wydawcy

WĄS U KŁOSA

Słownik techniczny angielsko-polski

1. ość f
2. paździerze pl