Wielki słownik angielsko-polski red. nacz D. Jemielniak, M. Miłkowski

(Adverb) niezgrabnie, niezdarnie; niefortunnie;
awkwardly placed - źle ustawiony;
awkwardly designed - źle zaprojektowany;

Słownik angielsko-polski EXETER Copyright © http://www.kastor.strefa.pl.

niezdarnie, z zakłopotaniem, niefortunnie

Nowoczesny słownik języka angielskiego

niezgrabnie, niezdarnie, z zakłopotaniem

Nowoczesny słownik angielsko-polski

niezdranie

ECTACO słownik angielsko-polski Słowniki elektroniczne Ectaco do nabycia u wydawcy

NIEZRĘCZNIE

NIERAŹNO

SPOSÓB: W SPOSÓB KRĘPUJĄCY

NIEFORTUNNIE

NIEWYGODNIE

Przykłady użycia

Przykłady dopasowywane są do haseł w zautomatyzowany sposób - nie gwarantujemy ich poprawności.

This is a picture of me from a very awkward stage in my life. ~~~ You might enjoy the awkwardly tight, cut-off pajama bottoms with balloons.
To zdjęcie przedstawia mnie w bardzo niezręcznym okresie mojego życia Możecie podziwiać niewygodnie ciasne, ucięte spodenki od pidżamy w baloniki.

TED

When in July the Radio 4 Today programme broadcast an item about the leadership race, Abbott was questioned about sending her son to private school, and how awkwardly it sits with many Labour supporters.

www.guardian.co.uk

In a nine-page document, the legal team from Rome argues that the state of Italy, not the city of Florence, is the legal successor to the Florentine Republic, which funded the purchase of the sinuous, sling-bearing David that Michelangelo daringly carved from an awkwardly sized block of Carrara marble that had lain unused in Florence for decades.

www.guardian.co.uk

When in July the Radio 4 Today programme broadcast an item about the leadership race, Abbott was questioned about sending her son to private school, and how awkwardly it sits with many Labour supporters.

www.guardian.co.uk

I remember once awkwardly broaching the Sylvia question with him at a conference after several glasses of wine and being touched and amazed at the flood of loving recollection released by a simple - and tactless - inquiry.

www.guardian.co.uk

I am awkwardly situated with local police and want assistance.
Jestem niezadowolony z lokalnymi Policja i zażądać pomocy.

Trying to make overtures, maybe awkwardly but I was trying.
Starałam się przełamać lody, może niezręcznie ale starałam się.

A secret message this awkwardly worded is always an anagram.
Tajna wiadomość z takdziwnymi słówkami musi być anagramem.

That should've been me posing awkwardly on football cards.
To powinno już mnie pozowanie niezgrabnie na kartach piłki nożnej.