Wielki słownik angielsko-polski red. nacz D. Jemielniak, M. Miłkowski

(Adverb) chwilę, przez chwilę;
not yet awhile - jeszcze nieprędko;

Słownik angielsko-polski PARK Copyright: © wersja książkowa słownika dostępna w wydawnictwie PARK

adv przez chwilę
I won't be ready to leave yet ~ jeszcze nieprędko będę gotowa do wyjścia

Słownik angielsko-polski EXETER Copyright © http://www.kastor.strefa.pl.

chwilę, króciutko

Nowoczesny słownik angielsko-polski

chwilę

ECTACO słownik angielsko-polski Słowniki elektroniczne Ectaco do nabycia u wydawcy

CHWILOWO

CHWILA: PRZEZ CHWILĘ

KRÓCIUTKO

KRÓTKO

TROCHĘ

Słownik internautów

chwilę, przez chwilę

Przykłady użycia

Przykłady dopasowywane są do haseł w zautomatyzowany sposób - nie gwarantujemy ich poprawności.

So they get immune to sounds that scare them after awhile.
Z czasem uodparniają się na niektóre dźwięki.

TED

And this type of activity goes on for quite awhile, until the main easy things have been acquired by these programs.
Dzieje się tak przez jakiś czas, aż proste przystosowania zostaną przyswojone.

TED

And this took me awhile to figure out.
Zajęło mi to trochę czasu aby to zrozumieć.

TED

And when I'm acting a role, I inhabit another self, and I give it life for awhile, because when the self is suspended so is divisiveness and judgment.
I kiedy odgrywam rolę, wcielam się w kolejne 'ja' i ożywiam je na jakiś czas. ~~~ Bo, gdy własne 'ja' jest zawieszone, tak samo jest z rozdarciem i osądem.

TED

All right, we could just sit here and talk awhile.
Dobra, możemy po prostu usiąść tutaj i pogadać trochę.

You don't want to stay and talk with your sister awhile?
Nie chcesz posiedzieć i porozmawiać z siostrą?

This looks like a good place to stay for awhile.
To wygląda na dobre miejsce, by tu chwilę pozostać.

I haven't seen your face for awhile, and you're not saying much.
Nie widziałem Cię przez jakiś czas, a ty nie mówisz zbyt wiele.

After awhile I realize is not going to be so easy as that.
Po jakimś czasie uświadomiłem sobie, że to nie będzie takie łatwe.

I grew up around here, but I've been gone awhile.
Wychowałem się tutaj, ale nie było mnie tu jakiś czas.

Maybe you should change your name and disappear for awhile.
Może powinnaś zmienić nazwisko i zniknąc na jakiś czas.

You need to do something to be ashamed of once in awhile!
Potrzebujesz coś zrobić, aby być zawstydzonym chociaż raz!

I was truly happy for awhile. I'll never forget those days.
Przez pewien czas byłam bardzo szczęśliwa i nigdy nie zapomnę tych dni.

We're staying with my dad for awhile, until I find something better.
U mojego ojca, dopóki nie znajdę czegoś lepszego.

But after awhile I realized it isn't easy living on memories alone.
Potem z czasem spostrzegłam, że nie jest prosto żyć z samych wspomnień.

I need to sleep awhile Give me your bag as a pillow.
Muszę się przespać. Daj mi torbę na poduszkę.

Besides, it's been awhile since I broke up with him.
Poza tym, minęło juz trochę czasu odkąd zerwałam z nim.

Abby hasn't seen you for awhile so maybe put on a nice shirt.
Abby sporo cię nie widziała, więc może załóż jakąś ładną koszulę.

He's been suffering from a right hip pain for awhile.
Narzeka od jakiegoś czasu na ból w prawej częścibiodra.

Right now you have to stay away for awhile.
A teraz musisz tam zostać, przynajmniej na jakiś czas.

After awhile, you began to think about which he had said to you.
Po chwili, zaczęłaś jednak myśleć o tym, co ci powiedział.

Things were a little hard for awhile... but everything is fine now.
Przez jakiś czas było ciężko... ale teraz jest wszystko w porządku.

Does this mean you'il let us stay here and rest awhile?
Czy to oznacza, że pozwolisz nam tu zostać i trochę odpocząć?

If the cow was purple, you'd notice it for awhile.
Gdyby ta krowa była fioletowa, zwrócilibyście na niąuwagę.

You can just houseboy your way up the ladder for awhile.
Możesz na swojej drodze po drabinie przez chwilkę pousługiwać.

After awhile it felt like one big prison, didn't it?
Po paru czułeś się, jak w wielkim więzieniu, co?

After awhile it even makes the fun parts not so fun.
Po pewnym czasie nawet to, co fajne, robi się mniej fajne

Well I help him out once and awhile when he's in a pinch,
Cóż, pomagam mu od czasu do czasu zwłaszcza gdy jest w potrzebie.

Awhile back she hired this Russian guy to fix the pipes.
Jakiś czas temu wynajęła tego Rosjanina, żeby naprawił jej rury.

Well, I'm still interning, so it'll be awhile before anyone takes me too seriously.
Cóż jestem wciąż stażystą, więc trochę zajmie nim wezmą mnie poważnie.

Why don't you stay awhile? See how it's done.
Zostań jeszcze przez chwilkę Zobacz jak to się robi.

I think the new arrivals want to freshen up and rest awhile.
Tak. Myślę że nowi chcą się odświeżyć i odpocząć.

It may take awhile, so I need you to stay at Anita's.
To zajmie chwilę, więc pójdziesz do Anity, ona się tobą zaopiekuje.

It could take awhile to extract you from prison.
Zabranie cię z więzienia nie nastąpi tak szybko.

Well, I reckon we'll just sit around this campfire awhile.
Cóż, chyba posiedzimy przy tym ognisku przez chwilę.

You may have trouble playing the clarinet for awhile.
Tylko na razie możesz mieć problemy z grą na klarnecie.

So she has to stay home awhile longer.
Więc zostanie z nami trochę dłużej.

Want to go to the park for awhile?
Czy chcesz pójść na chwilę do parku?

You think you could come over here and hold my bosom for awhile?
Mógłbyś podejść do mnie i podtrzymać mój biust na moment.

It just goes on like that for awhile.
Będzie się włączać przez jakiś czas.

I want to freelance them for awhile to evaluate them.
Chcę potrenować z nimi osobno, żeby ich ocenić.

I had to close the store for awhile.
Musiałem zamknąć sklep na jakiś czas.

Tell him that we shouldn't meet for awhile.
Powiedz mu, że nie powinniśmy się widywać przez jakiś czas.

It may be awhile before you see another.
Przez dłuższy czas możecie go nie mieć.

Can he stay here and hold it awhile?
Może chwilę tu zostać i potrzymać go?

Remember awhile back, you asked me why I never left Trona?
Pamiętasz niedawno pytałaś mnie dlaczego nigdy nie wyjechałem z Trony?

I'd like to stay in the bedroom awhile.
Chciałbym chwilę zostać w sypialni.

Why don't you just shut up for awhile?
Dlaczego się po prostu nie zamkniesz na chwilę?

The old man bit some shinachiku root and chewed it awhile.
Starzec wziął do ust kawałek korzenia shinachiku i żuł go przez chwilę.

I-I, just, you gotta get out of town for awhile, please.
Ja, tylko, musisz wyjechać z miasta na jakiś czas, proszę.

It took awhile but my Third Man hacker's software's ready to go!
To zajęło chwilę ale mój wirus Third Man jest gotowy do użycia! Co!

Yeah, I know, but that was awhile ago.
Tak, ale to się zmieniło.

Should be quite awhile before anybody finds it.
Powinno minąć trochę czasu zanim ktoś je znajdzie.

Let me pass that I might pray awhile.
Pozwólcie mi przejść, bym mogła złożyć mu hołd.