Wielki słownik angielsko-polski red. nacz D. Jemielniak, M. Miłkowski

(Adverb) strasznie, okropnie;

Słownik angielsko-polski PARK Copyright: © wersja książkowa słownika dostępna w wydawnictwie PARK

adv bardzo
ogromnie, bardzo: ~ nice bardzo miło
I'm ~ sorry bardzo mi przykro

Słownik angielsko-polski EXETER Copyright © http://www.kastor.strefa.pl.

okropnie, strasznie

Nowoczesny słownik angielsko-polski

przerażająco

ECTACO słownik angielsko-polski Słowniki elektroniczne Ectaco do nabycia u wydawcy

STRASZNIE

OKROPNIE

STRASZLIWIE

NIELUDZKO

WŚCIEKLE

PIEKIELNIE

Słownik internautów

strasznie, okropnie

Otwarty słownik angielsko-polski V.9.2007, Copyright (c) Jerzy Kazojć - 2007 r.

bardzo

ogromnie

Przykłady użycia

Przykłady dopasowywane są do haseł w zautomatyzowany sposób - nie gwarantujemy ich poprawności.

It's getting awfully big. ~~~ It's getting just a little bit too big.
Na konferencjach zrobiło się trochę za tłoczno.

TED

Christina Sidebottom: Well, my first reaction was that it was -- looked awfully gun-like, and it was very strange.
"Na początku nie byłam przekonana, to wyglądało jak pistolet i w ogóle było dziwne."

TED

It must make you awfully glad.
Musisz się cieszyć.

OpenSubtitles

"It seems so awfully presumptuous to think anyone would give a shit about my life.

www.guardian.co.uk

But we're getting awfully close to the range where prices would actually start falling - That's deflation and that's what happened in the Great Depression," he told CBS.

www.guardian.co.uk

Sixty may or may not be the new 50, but it is a significant milestone; I've been on the planet for an awfully long time.

www.guardian.co.uk

(People talk about this for days - cowboys, it turns out, are awfully polite.

www.guardian.co.uk

You're either awfully late for your trial or really early.
Albo strasznie się spóźniłaś na rozprawę, albo jesteś za wcześnie.

It just seems an awfully long way to come for a walk.
Tylko wydaje się, że to tak strasznie daleko, gdy idzie się pieszo.

It's awfully kind of you to let me stay here.
Miło, że pozwalasz mi zostać.

That's awfully late for a child her age to be up.
Strasznie późno jak na dziecko w jej wieku.

This house is awfully big for just the two of us, don't you think?
Ten dom jest za duży tylko dla nas dwojga, nie sądzisz ?

It must be awfully important, like a party or something.
To musi być coś ważnego. Może jakieś przyjęcie?

Yeah, a bedroom that you seemed awfully at home in.
Czujesz się jak u siebie w domu.

And that's awfully important to a guy who likes to talk.
A to jest piekielnie ważne dla gościa, który lubi mówić.

I'm awfully glad we're going to make a picture together.
Bardzo się cieszę, że będziemy razem pracować.

He's awfully quiet, but he has the most speaking eyes.
Jest strasznie cichy, ale ma oczy, które wiele mówią i jak na mnie patrzy.

You're getting awfully vocal about what we're doing up here.
Masz bardzo nieprzychylne zdanie na temat tego, co tutaj robimy.

You'd have to get awfully close for that to kick in.
Musiałbyś zbliżyć się do niej cholernie blisko, by to mogło cię trafić.

But it's awfully good talking to a real live hero.
To wspaniałe rozmawiać z prawdziwym bohaterem.

I am really awfully keen to see the old place.
Nie mogę się doczekać, żeby zobaczyć stare miejsca.

She wrote us an awfully nice note when Danny died.
Po śmierci Danny'ego napisała do nas bardzo miły list.

We did call him, and he seemed awfully pissed off.
Sami go wezwaliśmy. Wkurzył się.

This must be awfully difficult for both of you, being sober.
To musi być dla was bardzo trudne bycie trzeźwym.

You sound awfully jealous for a woman who's about to get married.
Wydajesz się okropnie zazdrosna, jak na kobietę, która właśnie się pobiera.

I got to tell you, it's getting awfully lonely over there.
Muszę ci powiedzieć, że jestem tam strasznie samotny.

I'm awfully sorry about the cabin, but my husband hasn't been feeling too well.
Bardzo mi przykro, ale mój mąż nie czuje się zbyt dobrze.

You're awfully confident for someone who's got no cards left to play.
Jesteś obrzydliwie pewna siebie jak na kogoś, kto nie ma już kart do zagrania.

Perhaps I'm awfully stupid, but what do we want with a horse?
Może jestem głupia, ale po co nam koń?

Yes, he's been working awfully hard on his book, and we mustn't interrupt him.
Tak, ciężko pracuje nad książką. Nie możemy mu przeszkadzać.

He's heading pretty far out on the north leg and awfully high.
Trzyma się daleko na północy i jest bardzo wysoko.

I know you spent a lot of money, but it's awfully primitive.
Wiem że wydałeś dużo pięniędzy, ale to jest takie prymitywne.

Awfully sorry to surprise you, but there's news from London.
Przepraszam, że tak niespodziewanie, ale mam wiadomości z Londynu.

Sounds exciting. You seem awfully interested in me and my book.
Strasznie się pan interesuje mną i moją książką.

I know, but it was awfully frosty in her house.
Wiem, ale było strasznie sztywno w jej domu.

You seem awfully tense for a man who just came back from vacation.
Jesteś strasznie spięty, jak na kogoś kto właśnie wrócił z wakacji.

Blair, I know this is all happening awfully fast for you.
Blair, wiem, że dla ciebie to dzieje się strasznie szybko.

John, it's awfully nice of you to accept my apology.
John, to miło, że przyjmujesz moje przeprosiny.

Well, that makes the publication date awfully close, doesn't it?
Przez to data publikacji jest bardzo bliska, prawda?

It was awfully kind of him to warn me about the flooding.
Pomożesz mi? To miło, że ostrzegł mnie przed powodzią.

You look awfully young to be a police officer.
Jesteś młody jak na policjanta.

It seems awfully strange they were the only ones poisoned.
To strasznie dziwne, że tylko oni się otruli.

It's awfully crowded in here for a Monday, don't you think?
Strasznie tu tłoczno jak na poniedziałek, nie sądzisz?

I'm awfully sorry to hear that, Sidney, but thank you.
Okropnie przykro mi to słyszeć Sidney, ale dziękuję.

This is awfully nice of you, but you don't have to.
To bardzo miłe z pana strony, ale nie musi pan tego robić, kapitanie.

So why this rotten feeling in my gut that something is awfully wrong?
To skąd to kotłujące się we mnie przeczucie, że coś jest nie tak?

Doesn't all of this seem awfully familiar to you?
Czy nie wydaje ci się to wszystko znajome?

And you seem awfully quick to forget about them.
A ty wydajesz się cholernie szybko o nich zapominać.

We have an annual prison rodeo we're awfully proud of.
Mamy coroczne zawody w rodeo i jesteśmy z nich cholernie dumni.

Boy, you're wound awfully tight for a man who just had sexual intercourse.
Jesteś naprawdę rozdrażniony jak człowieka, który właśnie odbył stosunek płciowy.

Whittier might have what it takes, but she's awfully raw.
Whittier może być bardzo dobra, ale jest cholernie zielona.

Well, you seem awfully upset about somebody you don't even like.
Wydajesz się być strasznie rozdrażniona z powodu kogoś, kogo nawet nie lubisz.

Harry, that's awfully hard to fathom at this time of night.
Harry, jest bardzo ciężko rozumieć cokolwiek o tej porze nocy.

Awfully hard to define what that is. How may I help you?
Tylko... bardzo ciężko sprecyzować, co to jest.

It's just awfully hard to define what that is.
Tylko... bardzo ciężko sprecyzować, co to jest.

Travel business must be awfully damn stressful this week, huh?
Branża turystyczna musiała być cholernie stresująca w tym tygodniu, co?

All of this would be just awfully terrifying if you had any proof whatsoever.
To wszystko mogłoby być strasznie przerażające jeśli miałabyś jakikolwiek dowód.