Wielki słownik angielsko-polski red. nacz D. Jemielniak, M. Miłkowski

(Adverb) w sposób budzący podziw/respekt;

Nowoczesny słownik angielsko-polski

w sposób budzący lęk