Wielki słownik angielsko-polski red. nacz D. Jemielniak, M. Miłkowski

(Adjective) robiący wrażenie, budzący podziw/lęk; fantastyczny, odlotowy;

Słownik angielsko-polski PARK Copyright: © wersja książkowa słownika dostępna w wydawnictwie PARK

adj przeraźliwy
wzbudzający trwogę
(colloq) obłędny, świetny

Słownik angielsko-polski EXETER Copyright © http://www.kastor.strefa.pl.

wzbudzający respekt, pełen respektu

Nowoczesny słownik angielsko-polski

wspaniały

nie byle jaki

niezły

fantastyczny

ekstra

doskonały

obłędny

nie lada

super

odjazdowy

świetny

odlotowy

Uniwersalny słownik angielsko-polski Copyright by Wydawnictwo HaraldG (aut. Andrzej Kaznowski)

adj budzący grozę
budzący szacunek
am. pot. wspaniały

ECTACO słownik angielsko-polski Słowniki elektroniczne Ectaco do nabycia u wydawcy

STRASZNY

STRASZLIWY

PRZERAŹLIWY

Słownik slangu Zbigniewa Parzycha

wspaniały, doskonały, ekstra, super, niezły, nie lada (jaki), nie byle jaki

Otwarty słownik angielsko-polski V.9.2007, Copyright (c) Jerzy Kazojć - 2007 r.

groźny

zastraszający

Przykłady użycia

Przykłady dopasowywane są do haseł w zautomatyzowany sposób - nie gwarantujemy ich poprawności.

And it is an awesome thing to be a part of empowering someone in this way.
I to jest niesamowita rzecz, bycie częścią tego zainspirować kogoś w ten sposób.

TED

If you ask men why they did a good job, they'll say, "I'm awesome.
Jeśli zapytasz mężczyzn dlaczego coś świetnie zrobili odpowiedzą "Jestem cudowny.

TED

It's really a remarkable, awesome thing that happens there.
Na prawdę wartym zaznaczenia jest, że niesamowita rzecz ma tu miejsce.

TED

Why did I choose to study this organ that is so awesome in its complexity that it might well be infinite?
Dlaczego badam organ o tak ogromnej złożoności, która może być nieskończona?

TED

Since one of them assumed the awesome burden of the presidency.
Od kiedy jeden z nich przyjął obowiązki prezydenckie.

OpenSubtitles

Sounds like an awesome innings from Wasim with Saqlain blocking everything - I'm wondering if you or any of the OBOers saw it or no any more detail?" I'm afraid I didn't Wayne.

www.guardian.co.uk

Hart is embarrassed by the noise the dog is making, by the awesome size of her plasma screen TV in the lounge, and by an electric piano that she confesses she hasn't yet got around to playing.

www.guardian.co.uk

Yes, Cain's opening piano chords are potent - as Australian comedy trio Axis of awesome have demonstrated in a much-watched clip, it's the same chord sequence (I, V, vi, IV) that appears in Take On Me, Under the Bridge, You're Beautiful and Let It Be, the minor vi adding just a touch of yearning.

www.guardian.co.uk

These very different writers, now well into their 70s, both seem recently to have extended their already awesome reach.

www.guardian.co.uk

Maybe because they don't know how awesome you really are.
Może nie wiedzą jak niesamowity jesteś?

And listen to all my friends talk about how awesome college is?
I słuchać, jak moi kumple opowiadają jak fajnie jest na studiach?

And with this awesome war film in hand, they got to take me.
I z tym świetnym wojennym filmem w dłoni, zostanę przyjęty.

You met this awesome guy and need some free time to make out.
Że poznałaś niesamowitego gościa i potrzebujesz wolnego czasu, żeby się nim zająć.

You're awesome, I want to go out with her friends.
Chcę się umówić z jej przyjaciółkami.

This place is awesome. I had no idea it was here.
To niesamowite miejsce. Nie miałam pojęcia o jego istnieniu.

And the only thought that came in my head was This is awesome.
I jedyną myślą, jaką miałem, było: to jest ekstra.

How can such an awesome girl be with this… over this?
Jak taka świetna dziewczyna mogła wybrać to zamiast tego?

I couldn't come up with anything, but what you did, that was awesome.
Nic mi nie przychodziło do głowy, ale to, co zrobiłaś, było ekstra.

I mean, the pictures are always so awesome, you know?
Na obrazkach zawsze wyglądają świetnie, wie pani? Myślę sobie:

I don't know anything about them either, so that's awesome.
Tak. Też nic o niej nie wiem, ale bawiłem się świetnie

Which is an awesome thing to do when you're not actually sick.
Co jest korzystne, kiedy nie jesteś naprawdę chory.

I mean, my parents live less than an hour away, and it's awesome.
Znaczy się moi rodzice mieszkają mniej niż godzinę drogi stąd,

If they're so awesome, why haven't I heard of them?
Skoro są tacy zajebiści, to dlaczego o nich nie słyszałam?

Made my first friend and boyfriend in one awesome day.
Zyskałam pierwszego przyjaciela i chłopaka w ciągu jednego, niesamowitego dnia.

And I want, like, a whole bunch of really awesome things to play with.
I chcę mieć całą masę naprawdę wspaniałych rzeczy do zabawy.

You're the only one who looks awesome in this outfit.
Jest pani jedyną, która wygląda świetnie w tym stroju.

It must be awesome seeing space from one of these ships.
Musi być świetnie oglądać kosmos z jednego z tych statków.

I don't know what that is, but it sounds awesome.
Nie wiem co to jest, ale brzmi niesamowicie.

Every time you get this on the magic box, it was awesome!
Spokojnie, za każdym razem jak robił to w magicznym pudełku było świetnie!

You, by the way, are super awesome for coming in here and doing this.
Witaj. Ty, przy okazji, jesteś naprawdę super fajna przychodząc tu i robiąc to.

Awesome enough to get you to check out the Festival this year?
Wystarczająco super, żebyś pojawiła się na festiwalu w tym roku?

Yeah, this place is awesome. I thought you'd like it here, you know.
Tak to miejsce jest budzący strach. myślałem, że lubiłbyś to tu, wiesz.

You are awesome. Yeah, well, remember that the next time you're firing me.
Jesteś niesamowity. Pamiętaj o tym, kiedy następnym razem będziesz mnie zwalniać.

I have no idea who that is, but it sounds totally awesome.
Nie mam pojęcia kto to, ale brzmi świetnie.

I hope the American government realises its awesome responsibility in this matter!
Mam nadzieje że rząd Amerykański zdaje obie sprawę że ponosi za to wszystko odpowiedzialność!

You're a great dad, and you'll be an awesome grandfather.
Jesteś wielki tata, i będziesz być niesamowite dziadek.

If a man takes it, he won't grow breasts, although that would be awesome.
Jeśli mężczyzna je weźmie, to nie urosną mu piersi. Chociaż to by było kapitalne.

Guys, you remember my awesome girlfriend who was a virgin until we met?
Pamiętacie moją ekstra dziewczynę, która była dziewicą, nim się poznaliśmy.

Zoe said that she had an awesome time with you last night.
Zoe powiedziała że spędziła niesamowitą noc z Tobą.

Awesome. Mills, why are we meeting out by the trash?
Mills, dlaczego spotykamy się przy śmieciach?

The three of us, we make an awesome team.
Trzy z nas, robimy wzbudzający grozę zespół.

We were just talking about how awesome you are today
Właśnie rozmawialiśmy, jak niesamowity byłeś dzisiaj

They'il like me once they come to my awesome party.
Polubią mnie po moim rewelacyjnym przyjęciu.

Wouldn't it have been awesome if I could too?
Czy nie byłoby super, gdybym też mógł?

I had no idea this game was so awesome.
Nie wiedziałam, że ta gra jest taka świetna.

This footage will be awesome for our big chase scene.
Ten materiał będzie idealny dla naszej wielkiej sceny pościgu.

Don't you see how awesome it is without him?
Nie widzisz jak super jest bez niego?

We may be a dime a dozen, but that doesn't mean we're not awesome.
Może nas być strasznie dużo, ale to nie oznacza, że nie jesteśmy świetni.

You meet so many awesome people in the youth hostels.
Można spotkać sporo niesamowitych ludzi w schroniskach młodzieżowych.

It's been awesome just for a whole day to be just us.
To było niesamowite tak przez cały dzień tylko my.

Zoe,I believe that awesome is not the appropriate word for this situation.
Zoe, słowo świetne nie wydaje mi się odpowiednie do tej sytuacji.

No, it was not awesome. It's a miracle we got here safely.
Nie, to nie było fajne To był cud, że przeżył..

How awesome is this : going out to dinner with my new family?
Ale fajowo Wyjście na obiad z moją nową rodziną.

But wouldn't it be awesome if he was, though?
Czy nie byłoby super, gdyby nim był?

But I will remember that pinky ring because it was awesome.
Ale będę pamiętać ten pierścień, był zarąbisty.

You rejected me because I was too awesome for you.
Nie. Nie wybraliście mnie bo byłem dla was za dobry.

Because it's awesome, we could do it together, and you're still undeclared.
Ponieważ jest to świetne, mogłybyśmy robić to razem i jeszcze się nie zadeklarowałaś.