Wielki słownik angielsko-polski red. nacz D. Jemielniak, M. Miłkowski

(Adjective) podniesiony z dna;

Nowoczesny słownik angielsko-polski

podniesiony z dna (o kotwicy)

Słownik morski angielsko-polski Iwona Kienzler

adv
1. w stanie gotowości (np. o żaglu)
2. w pionie (o kotwicy, która przy wybieraniu puściła grunt i wisi luźno w pionie)