Wielki słownik angielsko-polski red. nacz D. Jemielniak, M. Miłkowski

(Adjective) bojaźliwy, pełen respektu;

Słownik angielsko-polski EXETER Copyright © http://www.kastor.strefa.pl.

bojaźliwy, pełen respektu
be ~ by nastraszyć się czymś

Nowoczesny słownik języka angielskiego

pełen respektu, bojaxliwy

Otwarty słownik angielsko-polski V.9.2007, Copyright (c) Jerzy Kazojć - 2007 r.

zatrwożony

Przykłady użycia

Przykłady dopasowywane są do haseł w zautomatyzowany sposób - nie gwarantujemy ich poprawności.

"I found him in the garage on a Sunday afternoon," begins the novel, which would go on to win the Whitbread children's book award, the Carnegie medal and the sort of awed encomiums normally reserved for literary greats.

www.guardian.co.uk

Mrs Thatcher was in a relaxed mood, smiled and chatted to the children, and even those who knew who she was and felt rather awed were put at their ease.

www.guardian.co.uk

Feeling unjustifiably young for my age, I felt rather awed by the responsibility of having children.

www.guardian.co.uk

Outside The Smuggler inn a man with one leg once told me - somewhat awed - about a telly celebrity who owned one of the houses on the shingle.

www.guardian.co.uk

Anyone who isn't awed by the universe, they haven't any soul.
Ktoś, kto nie czuje trwogi przed wszechświatem, nie ma duszy.

At school she eschews my company and instead surrounds herself with easily awed sycophants.
W szkole unika mojego towarzystwa, w zamian otacza się tymi łatwymi, wystraszonymi lizusami.

Egypt went to war and awed the world
Egipt poszedł na wojnę i zadziwił świat.

The silent, awed adoration is its own reward.
cichy, onieśmielony, adoracja jest nagrodą samą w sobie.

Now, I see that from time to time and I am awed by it.
Widzę to od czasu do czasu i imponuje mi to.

I was always awed by flight.
Zawsze byłem pełen respektu dla latania.

And he was awed by everything fitting together so sensibly and he said,
Był zszkowany w jaki sposób wszystko pasowało do siebie tak dokładnie i zapytał,

Its magnificence awed the world.
Jego wspaniałość wzbudzała w świecie trwogę.

Everyone's awed and inspired by you
Wzbudzasz strach i inspirujesz wszystkich.

I feel awed and strangely humbled... ...by the momentous solemnityof this occasion.
Czuję się zaszczycony i dziwnie pokorny przez niezwykłą powagę tej chwili.