Wielki słownik angielsko-polski red. nacz D. Jemielniak, M. Miłkowski

(Adjective) budzący strach i podziw;

Słownik angielsko-polski EXETER Copyright © http://www.kastor.strefa.pl.

wzbudzający respekt, pełen respektu

Nowoczesny słownik angielsko-polski

budzący podziw

budzący strach i podziw

Praktyczny słownik religijny angielsko-polski 2005, Krzysztof Czekierda

adj. budzący strach

Przykłady użycia

Przykłady dopasowywane są do haseł w zautomatyzowany sposób - nie gwarantujemy ich poprawności.

Today's awe-inspiring general strike in Greece will send a strong fighting message ...
Dzisiejszy godny podziwu strajk generalny w Grecji będzie silnym sygnałem do walki ...

statmt.org

Gamers love to be attached to awe-inspiring missions to human planetary-scale stories.
Gracze uwielbiają być częścią budzących grozę misji, wydarzeń na skalę planetarną.

TED

Now, I'm going to move now from this kind of -- the sublime in the traditional sense of the word, that is to say, awe-inspiring, terrifying -- to the somewhat more mundane.
Teraz zamierzam przejść od spraw wysublimowanych - w tradycyjnym sensie tego znaczenia - nad-inspirujących, wręcz przerażających -- do spraw bardziej przyziemnych.

TED

So did you experience the Hollywood lifestyle?SM Matt shepherded me around in his Ferrari for a couple of awe-inspiring hours.

www.guardian.co.uk

Explore the amazing rock formations, dip your toes in the sea then take the high cliff-top path to see the dramatic and awe-inspiring coast stretching out to east and west.

www.guardian.co.uk

It is also the most awe-inspiring and beautiful city I have ever been to, central to the three great monotheistic religions of Islam, Judaism and Christianity and where the centuries of history, sacredness and violent discord still weigh in the air.

www.guardian.co.uk

From Tinsukia, the morning passenger train blasts through awe-inspiring landscape before arriving at the end of the track having squeezed past the backs of people's houses so closely you can see what they're eating for breakfast.

www.guardian.co.uk

Today's awe-inspiring general strike in Greece will send a strong fighting message ...
Dzisiejszy godny podziwu strajk generalny w Grecji będzie silnym sygnałem do walki ...

This is something awe-inspiring, something great here.
To coś inspirującego, coś wspaniałego.

And it's a truly magnificent sight and awe-inspiring.
To naprawdę wspaniały i budzący respekt widok.