Wielki słownik angielsko-polski red. nacz D. Jemielniak, M. Miłkowski

(Adverb) z dala, daleko;
sing away - wyśpiewywać;
right away - natychmiast, od razu;
be far away - być daleko;
drive away - odjechać gdzieś; odjechać, odpędzać, odganiać;
turn away - odwrócić się; oddalić się;
be working away - ciągle pracować;
far away - daleko;
be away - być daleko, wyjechać, być nieobecnym;
far and away - zdecydowanie, niewątpliwie; znacznie, o niebo, o całe niebo;
limp away - oddalić się kulejąc;
play away - grać na wyjeździe;
be away before sunrise - wyruszyć przed wschodem słońca;

Słownik angielsko-polski PARK Copyright: © wersja książkowa słownika dostępna w wydawnictwie PARK

adv
1.
(oddalony) stąd
daleko od
o
the forest is only 50 metres ~ from our villa las jest tylko o 50 metrów od naszej willi
his father lives two hour ~ by bus jego ojciec mieszka o dwie godziny drogi autobusem.
2.
(not present or near): he is ~ nie ma go (wyjechał)
he was ~ on leave był na zwolnieniu
how long have you been ~? jak długo cię nie było?.
3.
(fig, of time or degree): far and ~ the best ewidentnie najlepszy.
4.
(expr continuance) trwale, zawzięcie: she works ~ on pracuje poza domem.
5.
right/straight ~ zaraz, od razu.
6.
~ with him! precz z nim!
~ with you! odejdź! idź sobie!

Słownik angielsko-polski EXETER Copyright © http://www.kastor.strefa.pl.

w oddali, z dala, ciągle (o powtarzających się czynnościach)
be working ~ ciągle pracować
far ~ daleko
far and ~ o wiele, znacznie, zdecydowanie
out and ~ bez porównania
right/straight ~ natychmiast
to go ~ odejść
to be ~ być poza (domem)
two kilometers ~ w odległości dwóch kilometrów
two weeks ~ za dwa tygodnie

Nowoczesny słownik angielsko-polski

na wyjeździe

Wojskowy słownik angielsko-polski Copyright by Wydawnictwo HaraldG (aut. Tadeusz J. Grzebieniowski)

adv z dala, na u-boczu
poza (domem)
right ~ am. natychmiast
far and ~ o wiele, znacznie
to make with ~ uciekać z czymś
~ with it! precz z tym!

ECTACO słownik angielsko-polski Słowniki elektroniczne Ectaco do nabycia u wydawcy

NIEOBECNY

STĄD

PRECZ

DAL: Z DALA

UBOCZE: NA UBOCZU

POZA (DOMEM)

OZNACZA ODDALENIE

Nowy słownik angielsko-polski aut. Zygmunt Saloni, Tadeusz Piotrowski

Prep od
Prep od- (z wieloma czasownikami tłumaczy się)
Adv w odległości
Adj odległy o (w wyrażeniach czasu)
Adj gościnny (mecz)
Adj z dala od
Adj nie ma go

Słownik internautów

daleko, z dala, odległy
wyjazdowy

Słownik slangu Zbigniewa Parzycha

w więzieniu, w pierdlu, w ciupie

Otwarty słownik angielsko-polski V.9.2007, Copyright (c) Jerzy Kazojć - 2007 r.

całkowity

cholerny

daleko

Hen

oddalony

odlatywać

odległy

odsunąć

poza

zetrzeć

Przykłady użycia

Przykłady dopasowywane są do haseł w zautomatyzowany sposób - nie gwarantujemy ich poprawności.

If we take away their livelihood, they will have no chance of economic survival.
Jeśli pozbawimy ich źródła utrzymania, nie będą one miały szansy na przetrwanie.

statmt.org

It was not so long ago that policy-makers tended to shy away from globalisation.
Jeszcze nie tak dawno temu politycy starali się unikać podejmowania tego tematu.

statmt.org

It is usually tucked away under the reserve information services budget headings.
Środki są zazwyczaj ukryte w ramach zastrzeżonych informacji działów budżetowych.

statmt.org

It represents a significant step away from dependency for Bosnia and Herzegovina.
Dla Bośni i Hercegowiny oznacza to istotny krok na drodze do uniezależnienia się.

statmt.org

Stripes that wound cleanse away evil; And strokes [reach] the innermost parts.
Złemu są lekarstwem siności ran, i razy przenikające do wnętrzności żywota jego.

Jesus Army

Computer technician Roberto Sanchez, 28, who was hoping to away for a weekend in Italy, said: "It's unbelievable, total chaos, nobody knows what to do.

www.guardian.co.uk

Habiba arrived in Sukkur in the early hours of the morning, after travelling nonstop for three days to find somewhere that had not been washed away by the floods.

www.guardian.co.uk

She left her village, Marakh Bijarani 40 miles away in Kashmore district, with 60 neighbours and relatives packed on to one tractor and trailer, with a few clothes, cooking pots and bedding piled underneath them.

www.guardian.co.uk

But can you trust their defence? Joris Mathijsen and Johnny Heitinga are not the strongest centre-backs in this tournament, while 35-year-old Giovianni van Bronckhorst looks like he wlll be plugging away at left back.

www.guardian.co.uk

Fifty years on, Ngugi has shown just how enriching the turn away from Eurocentrism could be.

www.guardian.co.uk

We have not run away from bad news or problems.
Nie uciekaliśmy od złych wiadomości i problemów.

You do not run away, but face up to things.
Nie ucieka pan, ale stawia czoła rzeczywistości.

As a second point, we must move away from oil.
Odnośnie do drugiej kwestii, musimy odejść od korzystania z ropy naftowej.

It is not going to go away any time soon.
Ta sytuacja szybko się nie skończy.

Today, two years later, we are still a long way away from a global answer.
Obecnie, dwa lata później, wciąż jesteśmy dalecy od opracowania globalnej odpowiedzi.

However, this issue has not gone away and we will continue to fight for their rights.
Problem ten jednak nie zniknął i nadal będziemy walczyć o prawa tych dzieci.

As we have now reached one stage, let us think right away about the next.
Jak już osiągnęliśmy jeden etap, myślmy od razu o następnym.

But I was away for a year, so did home school.
Ale byłem przez rok poza miastem, więc uczyłem się w domu. Lipa.

But what can we now take away from her life?
Ale czego my możemy nauczyć się z jej życia?

But the child has never been away from home before.
Ale mój synek nigdy dotąd nie był z dala od domu.

But the one thing he can't do is take away my life.
Ale nie jest zdolny do zabrania mi życia.

But we don't have to go away to make love.
Ale nie musimy wyjeżdżać, żeby się kochać.

But now I think he went away because you were coming.
Ale teraz myślę, że on odszedł ponieważ ty nadchodziłeś

But only God has the right to give and to take life away.
Ale tylko Bóg ma prawo dawać i odbierać życie.

I force someone to take the body away from him.
Będę musiała kogoś zmusić, żeby wziął od niego ciało.

They take the one in blue away every 3 days.
Biorą jedną w niebieskim co 3 dni.

God, who would want to live so far away from everything?
Boże, kto chciałby żyć tak daleko od cywilizacji? Zatrzymaj się tam.

He was only a little further away from me than you are now.
Był niewiele dalej ode mnie niż ty teraz.

I want you to come away with me to the country house.
Chcę żebyś pojechała ze mną do domku na wsi.

She was trying to keep her daughter away from you.
Chciała cię ochronić. Chciała trzymać swoją córkę z dala od ciebie.

I want to know what you're like away from me here.
Chciałbym wiedzieć, jaka jesteś, kiedy nie jesteś ze mną

Made me want to turn away and never look down again.
Chciałoby się odwrócić i nigdy już na to nie patrzeć.

I need to find a way to get away from them.
Ci Efrafianie będą szybcy i wściekli. Muszę znależć sposób aby od nich uciec.

Those men won't be very far away no matter where you go.
Ci faceci nigdy nie będą daleko- obojętnie, gdzie pani pojedzie.

I just can't seem to get away from my friends sometimes.
Czasami nie mogę się odpędzić od moich znajomych.

Yeah, I sometimes come over here after work just to get away.
Czasami przychodzę tu po pracy żeby się odciąć od wszystkiego

Why did they order from a place so far away?
Czemu oni to do cholery zamawiali z tak odległej restauracji?

Why would he want to get away from his own house?
Dlaczego by chciał uciec z własnego domu?

Why on earth would I not want to go away to college?
Dlaczego na Boga nie chciałabym jechać na college?

Why did you run away from me with my baby?
Dlaczego ode mnie uciekłaś z moim dzieckiem?

Running away from things will never make you a man!
Gdy będziesz uciekał od swoich lęków nigdy nie staniesz się prawdziwym mężczyzną!

Just a day or two, but keep away from us.
Ile? Dzień albo dwa. Tylko trzymajcie się od nas z daleka.

How many times have you looked away because I said so?
Ile razy przymykałeś oko, ponieważ ja ci tak kazałem?

And why are they so happy to give a daughter away?
I czemu są tak szczęśliwi oddając córkę?

And I don't want anyone taking you away from me.
I nie chcę, żeby ktoś mi ciebie odebrał.

How could you take my son away without any information?
Jak mogłeś zabrać mojego syna, bez żadnej informacji?

His mother? How does she feel about you being away all the time?
Jak ona się czuje, kiedy ty jesteś ciągle daleko?

How would you like to be taken away without your things?
Jak tobie by się podobało wywiezienie bez swoich rzeczy?

He's away at the job he took when we lost the money.
Jest daleko w pracy, którą wziął kiedy straciliśmy pieniądze.

If she means something, why do I run away from her?
Jeśli coś znaczy, czemu od niej uciekam?

If you had to go away could at least tell me.
Jeśli musiałeś wyjść, mogłeś mi przynajmniej powiedzieć.

Now I get why he can't stay away from you.
Już wiem, czemu nie może się od ciebie oderwać.

When their women bring food, they will take him away.
Kiedy kobiety przyniosą jedzenie, będą mogły zabrać ciało.

The women and children have got to get away from here.
Kobiety i dzieci muszą stąd uciekać.

And someone who doesn't run away when you want them.
Który jest przy tobie, gdy go potrzebujesz.

How many of my people have died because he turned away his face?
lluż z moich ludzi umarło, bo on odwrócił od nich swą twarz?

I'm only a phone call away if you ever need me.
l'm tylko rozmowa telefoniczna daleko, jeżeli kiedykolwiek potrzebujesz mnie.

We have someone who's ready to go on right away!
Mamy kogoś, kto jest gotowy wystąpić od zaraz.

The mother won't be able to stay away for long.
Matka nie będzie sie trzymać od nich z daleka na długo.

Could we just talk for a moment, away from all these people?
Moglibyśmy przez chwilę porozmawiać jak najdalej od tych wszystkich ludzi?