Wielki słownik angielsko-polski red. nacz D. Jemielniak, M. Miłkowski

(Adjective) zalany;

Słownik angielsko-polski PARK Copyright: © wersja książkowa słownika dostępna w wydawnictwie PARK

adj, adv pred pod powierzchnią wody
pod wodą
zalany/obmywany przez fale

Słownik angielsko-polski EXETER Copyright © http://www.kastor.strefa.pl.

zalany (wodą, towarami, rzeczami)

Nowoczesny słownik języka angielskiego

zalany (np. wodą, towarami)
~ with sth pełen czegoś

Nowoczesny słownik angielsko-polski

pod wodą

Wojskowy słownik angielsko-polski Copyright by Wydawnictwo HaraldG (aut. Tadeusz J. Grzebieniowski)

adv na poziomie wody

ECTACO słownik angielsko-polski Słowniki elektroniczne Ectaco do nabycia u wydawcy

UNOSZĄCY SIĘ

ZALANY (O ULICY W CZASIE POWODZI)

POWIERZCHNIA: TUŻ POD POWIERZCHNIĄ (O SKAŁACH)

Słownik internautów

zalany

Przykłady użycia

Przykłady dopasowywane są do haseł w zautomatyzowany sposób - nie gwarantujemy ich poprawności.

It is no longer merely western Austria that is awash with heavy goods vehicles.
Nie jest to tylko zachodnia Austria, która jest zalewana przez pojazdy ciężarowe.

statmt.org

Somalia is more awash with arms than ever, according to a recent UN report.
Zgodnie z najświeższym raportem ONZ Somalię jak nigdy dotąd zalewają kolejne dostawy broni.

statmt.org

And this is how we began. ~~~ We all began in the Awash Valley in Ethiopia.
Jak my wszyscy zaczynaliśmy w Dolinie Awash w Etiopii.

TED

I repeat the point that, if we were awash with funds, our legal basis might not cause us so much grief.
Powtarzam, że gdybyśmy mieli nadmiar funduszy, nasza podstawa prawna nie musiałaby powodować tylu zmartwień.

statmt.org

Europe is awash with badly contaminated foods, and our bureaucratic apparatus clearly does not know what to do about it.
Europę zalewa fatalnie zanieczyszczona żywność, a nasz aparat biurokratyczny najwyraźniej nie wie, co z tym zrobić.

statmt.org

I repeat the point that, if we were awash with funds, our legal basis might not cause us so much grief.
Powtarzam, że gdybyśmy mieli nadmiar funduszy, nasza podstawa prawna nie musiałaby powodować tylu zmartwień.

Somalia is more awash with arms than ever, according to a recent UN report.
Zgodnie z najświeższym raportem ONZ Somalię jak nigdy dotąd zalewają kolejne dostawy broni.

Unfortunately the world is awash with lost opportunities, with shipwrecked good ideas.
Niestety świat jest zalany zaprzepaszczonymi szansami i dobrymi pomysłami, które poszły już na dno.

Especially when they're awash with superstition and fear.
Szczególnie gdy są zalewani przesądami i strachem.

Europe is awash with counterfeit goods which are ever more hazardous to human health and represent large economic losses to companies.
Europa jest zalana podrobionymi towarami, które są coraz groźniejsze dla zdrowia ludzkiego i powodują duże straty finansowe przedsiębiorstw.

Europe is awash with badly contaminated foods, and our bureaucratic apparatus clearly does not know what to do about it.
Europę zalewa fatalnie zanieczyszczona żywność, a nasz aparat biurokratyczny najwyraźniej nie wie, co z tym zrobić.

It is no longer merely western Austria that is awash with heavy goods vehicles.
Nie jest to tylko zachodnia Austria, która jest zalewana przez pojazdy ciężarowe.

Her images criss-cross my mind, awash in colours
Jej obrazy krzyżują mój umysł, pod kolorową wodą

I am awash with it.
Jestem jej pełen.

He's probably drunk. awash in a corpse!
On jest chyba pijany. Zalany w trupa!

We all began in the Awash Valley in Ethiopia.
Jak my wszyscy zaczynaliśmy w Dolinie Awash wEtiopii.

My brain is awash with neurochemicals.
Mój mózg jest zalany neurochemikaliami.

All awash in plant-like... ...green
całe pod wodą jak roślina, zielona.

Today, Europe is awash with legal and illegal immigrants, and crime, which is becoming increasingly violent, is soaring, because the nations have been stripped of the right to control their own borders.
Dziś Europa jest zalana legalnymi i nielegalnymi imigrantami, i odnotowuje wzrost przestępczości, która staje się z dnia na dzień coraz brutalniejsza, ponieważ państwa zrzekły się prawa do kontroli własnych granic.