Słownik polsko-angielski EXETER Copyright © http://www.kastor.strefa.pl.

emergency
~ne lądowanie emergency landing, crash-landing
~ne lądowanie ze schowanym podwoziem belly landing
~ne światła warning lights, blinkers
~ne wyjście emergency exit
(ppoż.) fire escape
~ny hamulec emergency brake

ECTACO słownik polsko-angielski Słowniki elektroniczne Ectaco do nabycia u wydawcy

DAMAGED

Wojskowy słownik polsko-angielski Copyright by Wydawnictwo HaraldG (aut. Tadeusz J. Grzebieniowski)

adj damage (report etc.)
crash
wyjście ~e e-mergency exit
~e zanu-rzenie crash dive

Otwarty słownik polsko-angielski V.9.2007, Copyright (c) Jerzy Kazojć - 2007 r.

emergency

fire-escape

Nowoczesny słownik polsko-angielski

standby