Słownik prawniczo handlowy angielsko-polski Anna Słomczewska

wręczenie n

Praktyczny słownik religijny angielsko-polski 2005, Krzysztof Czekierda

nagradzanie
przyznawanie

Otwarty słownik angielsko-polski V.9.2007, Copyright (c) Jerzy Kazojć - 2007 r.

nagroda

przyznanie

Wielki słownik wojskowy angielsko-polski

przyznanie
~ a decoration - przyznanie odznaczenia
~ an award - przyznanie nagrody