Słownik polsko-angielski PARK Copyright: © wersja książkowa słownika dostępna w wydawnictwie PARK

n masc C (colloq) rowdy
troublemaker
brawler
hell-raiser
(arch) adventurer

Uniwersalny słownik polsko-angielski Copyright by Wydawnictwo HaraldG (aut. Andrzej Kaznowski)

m brawler, rowdy (fellow)

ECTACO słownik polsko-angielski Słowniki elektroniczne Ectaco do nabycia u wydawcy

LIBERTINE

BRAWLER

BULLY

PETTIFOGGER

RIOTER

ROISTER

ROWDY

WRANGLER

ADVENTURER

Otwarty słownik polsko-angielski V.9.2007, Copyright (c) Jerzy Kazojć - 2007 r.

ruffian

Nowoczesny słownik polsko-angielski

reckless person

troublemaker

rabble-rouser