Wordnet polsko-angielski

(rowdy behavior)
rowdiness, rowdyism, roughness, disorderliness
synonim: rozrabiactwo
synonim: wichrzycielstwo
synonim: warcholstwo

Słownik polsko-angielski EXETER Copyright © http://www.kastor.strefa.pl.

rowdiness

Słownik polsko-angielski PARK Copyright: © wersja książkowa słownika dostępna w wydawnictwie PARK

n nt U (colloq) rowdyism
hell-raising

ECTACO słownik polsko-angielski Słowniki elektroniczne Ectaco do nabycia u wydawcy

RASHNESS

FUSSINESS

Praktyczny słownik religijny polsko-angielski 2005, Krzysztof Czekierda

adventurousness
rowdiness
quarrelsomeness

Nowoczesny słownik polsko-angielski

adventurism

unruliness

belligerence

rowdyism