Praktyczny słownik religijny angielsko-polski 2005, Krzysztof Czekierda

budzenie
zbudzenie

Wielki słownik wojskowy angielsko-polski

budzenie; obudzenie