Wielki słownik angielsko-polski red. nacz D. Jemielniak, M. Miłkowski

(Adjective) ojcowski, dobroduszny, dobrotliwy;
avuncularly - (Adverb) ojcowsko, dobrodusznie, dobrotliwie;

Słownik angielsko-polski PARK Copyright: © wersja książkowa słownika dostępna w wydawnictwie PARK

adj dobrotliwy, dobroduszny, ojcowski

Słownik angielsko-polski EXETER Copyright © http://www.kastor.strefa.pl.

dobroduszny, dobrotliwy

Nowoczesny słownik języka angielskiego

dobrotliwy, ojcowski

Nowoczesny słownik angielsko-polski

ojcowski

ECTACO słownik angielsko-polski Słowniki elektroniczne Ectaco do nabycia u wydawcy

DOBREGO WUJASZKA (O ZACHOWANIU)

Wordnet angielsko-polski

(being or relating to an uncle)
wujowski

Przykłady użycia

Przykłady dopasowywane są do haseł w zautomatyzowany sposób - nie gwarantujemy ich poprawności.

(Laughter) Could you say "avuncular"?
(Śmiech) Czy umiesz powiedzieć "nokturalny"?

TED

Permit me to be avuncular since I'm likely not the father.
Pozwulcie mi być dobrym wujaszkiem od kiedy prawdopodobnie nie jestem ojcem.