Wielki słownik angielsko-polski red. nacz D. Jemielniak, M. Miłkowski

(Noun) przyznanie się, deklaracja;
make an avowal - uczynić wyznanie;

Słownik angielsko-polski PARK Copyright: © wersja książkowa słownika dostępna w wydawnictwie PARK

n C/U wyznanie
przyznanie się

Słownik angielsko-polski EXETER Copyright © http://www.kastor.strefa.pl.

przyznanie, deklaracja

Uniwersalny słownik angielsko-polski Copyright by Wydawnictwo HaraldG (aut. Andrzej Kaznowski)

n form. przyznanie się (of sth - do czegoś), wyznanie (winy)

ECTACO słownik angielsko-polski Słowniki elektroniczne Ectaco do nabycia u wydawcy

WYZNANIE

ZEZNANIE

DEKLARACJA

Otwarty słownik angielsko-polski V.9.2007, Copyright (c) Jerzy Kazojć - 2007 r.

przyznać

Przykłady użycia

Przykłady dopasowywane są do haseł w zautomatyzowany sposób - nie gwarantujemy ich poprawności.

For the Group of the Greens/European Free Alliance, the commemoration of the victims of this tragedy needs to be the focal point of the avowal we make in signing this resolution.
Dla Grupy Zielonych/Wolnego Przymierza Europejskiego upamiętnienie ofiar tej tragedii musi stanowić główny punkt deklaracji, którą podejmujemy, podpisując tę rezolucję.

statmt.org

"This false democracy of formal avowal and concrete denial has become a scandalous mark on the history of world democracy," it says.

www.guardian.co.uk

For the Group of the Greens/European Free Alliance, the commemoration of the victims of this tragedy needs to be the focal point of the avowal we make in signing this resolution.
Dla Grupy Zielonych/Wolnego Przymierza Europejskiego upamiętnienie ofiar tej tragedii musi stanowić główny punkt deklaracji, którą podejmujemy, podpisując tę rezolucję.