Wielki słownik angielsko-polski red. nacz D. Jemielniak, M. Miłkowski

(Verb) otwarcie przyznawać, oświadczyć, deklarować;
avowed - (Adjective) otwarty, zdeklarowany, zapamiętały;

Słownik angielsko-polski PARK Copyright: © wersja książkowa słownika dostępna w wydawnictwie PARK

vt przyznawać
oświadczać
he is an ~ed racist on jest zapiekłym rasistą.adv avowedly ~edly jawnie, otwarcie

Słownik angielsko-polski EXETER Copyright © http://www.kastor.strefa.pl.

przyznawać, deklarować

Słownik prawniczo-handlowy angielsko-polski Iwona Kienzler, 2010r

vt oświadczać, przyznawać się do czegoś

Uniwersalny słownik angielsko-polski Copyright by Wydawnictwo HaraldG (aut. Andrzej Kaznowski)

vt form. otwarcie przyznawać (się), wyznawać

ECTACO słownik angielsko-polski Słowniki elektroniczne Ectaco do nabycia u wydawcy

WYZNAĆ

PRZYZNAĆ SIĘ

Otwarty słownik angielsko-polski V.9.2007, Copyright (c) Jerzy Kazojć - 2007 r.

oświadczać

potwierdzać

wyznawać

Przykłady użycia

Przykłady dopasowywane są do haseł w zautomatyzowany sposób - nie gwarantujemy ich poprawności.

(PL) Mr President, we are talking about the murder of a government minister and of a man who avowed his Christian roots and was a Catholic.
(PL) Mówimy o zamordowaniu ministra, człowieka, który przyznawał się do swoich chrześcijańskich korzeni i który był katolikiem.

statmt.org

Nor is it steeped in a nostalgia for former East Germany, although certain achievements of the GRD are avowedly dear to the author’s heart – for example, trabis .
Nie przemawia z niej także wschodnia nostalgia, choć autorowi w zrozumiały sposób zapadły w serce pewne dokonania NRD, na przykład trabanty.

Goethe Institut

For the Group of the Greens/European Free Alliance, the commemoration of the victims of this tragedy needs to be the focal point of the avowal we make in signing this resolution.
Dla Grupy Zielonych/Wolnego Przymierza Europejskiego upamiętnienie ofiar tej tragedii musi stanowić główny punkt deklaracji, którą podejmujemy, podpisując tę rezolucję.

statmt.org

"This false democracy of formal avowal and concrete denial has become a scandalous mark on the history of world democracy," it says.

www.guardian.co.uk

"Unconscionable" though this desire was, Kundera cannot disavow it; it forms the basis of his understanding of "the brutal gesture" - the "hand movement that roughs up another person's face in hopes of finding, in it and behind it, something that is hidden there" - of Francis Bacon's art.

www.guardian.co.uk

All three artists (Larsson died in 2004) are avowedly leftwing and in their different ways they tell the tale of a dream betrayed, and an outcome in which the most vulnerable citizens are abandoned to a ruthless system.

www.guardian.co.uk

But while he describes himself as an avowed environmentalist, his latest book - Whole Earth Discipline - is controversial among greens, suggesting civilisation will be saved from global warming by densely populated cities, nuclear energy, genetically modified food and planet-wide geoengineering.

www.guardian.co.uk