Wielki słownik angielsko-polski red. nacz D. Jemielniak, M. Miłkowski

(Verb) gwarantować, twierdzić, ręczyć;

Słownik angielsko-polski EXETER Copyright © http://www.kastor.strefa.pl.

ręczyć, poręczać

Nowoczesny słownik języka angielskiego

gwarantować, ręczyć, zapewniać

Słownik prawniczo-handlowy angielsko-polski Iwona Kienzler, 2010r

vt
1. ręczyć, poręczać
2. gwarantować

Słownik prawniczo handlowy angielsko-polski Anna Słomczewska


1. ręczyć, poręczać
2. gwarantować

ECTACO słownik angielsko-polski Słowniki elektroniczne Ectaco do nabycia u wydawcy

RĘCZYĆ

ZEZNAĆ

PORĘCZYĆ ZA KOGOŚ

Przykłady użycia

Przykłady dopasowywane są do haseł w zautomatyzowany sposób - nie gwarantujemy ich poprawności.

Thou hast avouched Jehovah this day to be thy God, and that thou wouldest walk in his ways, and keep his statutes, and his commandments, and his ordinances, and hearken unto his voice:
Przy Panuś się dziś opowiedział, abyć był za Boga, i żebyś chodził drogami jego, i strzegł ustaw jego, i przykazań jego, i sądów jego, i żebyś posłuszny był głosowi jego.

Jesus Army