Słownik angielsko-polski EXETER Copyright © http://www.kastor.strefa.pl.

układ handlowych jednostek masy stosowany w krajach anglosaskich