Wielki słownik angielsko-polski red. nacz D. Jemielniak, M. Miłkowski

(Noun) biologia szablodziób;

Nowoczesny słownik angielsko-polski

szablodziób

Wordnet angielsko-polski

(long-legged web-footed black-and-white shorebird with slender upward-curving bill)
szablodziób, szablodziób zwyczajny