Wielki słownik angielsko-polski red. nacz D. Jemielniak, M. Miłkowski

(Noun) awokado;
avocado salad - kulinaria sałatka z awokado;
avocado mousse - kulinaria mus z awokado;

Słownik angielsko-polski PARK Copyright: © wersja książkowa słownika dostępna w wydawnictwie PARK

n C/U awokado

Słownik angielsko-polski EXETER Copyright © http://www.kastor.strefa.pl.

awokado

Uniwersalny słownik angielsko-polski Copyright by Wydawnictwo HaraldG (aut. Andrzej Kaznowski)

n bot. awokado

Wordnet angielsko-polski


1. (a pear-shaped tropical fruit with green or blackish skin and rich yellowish pulp enclosing a single large seed)
awokado, avocado, smaczliwka, gruszka awokado, owoc maślany
synonim: alligator pear
synonim: avocado pear
synonim: aguacate

2. (tropical American tree bearing large pulpy green fruits)
awokado, avocado, smaczliwka: : synonim: avocado tree
synonim: Persea Americana

Otwarty słownik angielsko-polski V.9.2007, Copyright (c) Jerzy Kazojć - 2007 r.

Gruszka