Wojskowy słownik angielsko-polski Copyright by Wydawnictwo HaraldG (aut. Tadeusz J. Grzebieniowski)

skr. Armo (u) red Vehicle Launched Bridge czołg mostowy