Wielki słownik angielsko-polski red. nacz D. Jemielniak, M. Miłkowski

(Noun) awionika, elektronika lotnicza;

Słownik angielsko-polski PARK Copyright: © wersja książkowa słownika dostępna w wydawnictwie PARK

n U awionika, elektronika lotnicza

Słownik angielsko-polski EXETER Copyright © http://www.kastor.strefa.pl.

awionika, elektronika lotnicza

Nowoczesny słownik języka angielskiego

elektronika lotnicza

Wojskowy słownik angielsko-polski Copyright by Wydawnictwo HaraldG (aut. Tadeusz J. Grzebieniowski)

s awionika, osprzęt lotniczy, wyposażenie elektroniczne samolotu

Wordnet angielsko-polski

(science and technology of electronic systems and devices for aeronautics and astronautics
"avionics has become even more important with the development of the space program")
awionika

Słownik internautów

awionika

Wielki słownik wojskowy angielsko-polski

lotn. awionika; elektronika lotnicza

Słownik techniczny angielsko-polski

awionika f, elektronika lotnicza