Praktyczny słownik religijny angielsko-polski 2005, Krzysztof Czekierda

geogr. Awinion

Przykłady użycia

Przykłady dopasowywane są do haseł w zautomatyzowany sposób - nie gwarantujemy ich poprawności.

Anti-terrorist police detained eight people in Marseille and Avignon after an investigation into a Paris-based Muslim organisation. Separately, three people were held near Bordeaux and Marseille, amid growing fears of a strike by north Africa-based militants affiliated to al-Qaida.

Because I have to go to Avignon in a fortnight.
Bo za dwa tygodnie muszę jechać do Avignon.

I'm playing in Avignon at 5 pm.
Gram w Awinionie na 5 pm.

There'll be lots of fruit and carts of olives from Avignon.
Będzie dużo owoców i wozów z oliwkami z Avignon

What'll it be like in Avignon?
Jak to będzie w tym Awinionie?

Let the Pope in Avignon excommunicate me!
Niech papież w Awinionie mnie ekskomunikuje.

McDonald's is in Avignon, fish and chips in Marseille.
McDonald's jest w Avignon, a ryby i frytki mają w Marseille.