Wielki słownik angielsko-polski red. nacz D. Jemielniak, M. Miłkowski

(Noun) biologia awifauna, ornitofauna;

Wordnet angielsko-polski

(the birds of a particular region or period)
awifauna, ornitofauna