Praktyczny słownik religijny angielsko-polski 2005, Krzysztof Czekierda

hind., sanskr. ignorancja; niewiedza

Słownik religii angielsko-polski

awidja f (niewiedza)