Wielki słownik angielsko-polski red. nacz D. Jemielniak, M. Miłkowski

(Noun) lotnictwo;

Słownik angielsko-polski PARK Copyright: © wersja książkowa słownika dostępna w wydawnictwie PARK

n U lotnictwo

Słownik angielsko-polski EXETER Copyright © http://www.kastor.strefa.pl.

lotnictwo

Wojskowy słownik angielsko-polski Copyright by Wydawnictwo HaraldG (aut. Tadeusz J. Grzebieniowski)

s lotnictwo
army ~ lotnictwo sił lądowych
naval ~ lotnictwo morskie

Uniwersalny słownik angielsko-polski Copyright by Wydawnictwo HaraldG (aut. Andrzej Kaznowski)

n lotnictwo

ECTACO słownik angielsko-polski Słowniki elektroniczne Ectaco do nabycia u wydawcy

AWIACJA

Wordnet angielsko-polski

(the art of operating aircraft)
pilotaż
synonim: airmanship

Słownik internautów

lotnictwo, awiacja

Wielki słownik wojskowy angielsko-polski

lotnictwo
~, aerobatic - lotnictwo akrobatyczne
~, agricultural - lotnictwo rolnicze
~, allied - lotnictwo sojusznicze, lotnictwo alianckie
~, ambulance - lotnictwo sanitarne
~, anti submarine - lotnictwo zwalczania okrętów podwodnych
~, army - lotnictwo armijne, lotnictwo lądowe, lotnictwo wojsk lądowych
~, artillery reconnaissance - lotnictwo artyleryjskie, lotnictwo rozpoznania artyleryjskiego
~, assault - lotnictwo myśliwsko-szturmowe
~, auxiliary - lotnictwo pomocnicze
~, carrier based; ~, carrier borne - samoloty bazujące na lotniskowcach
~, civil - lotnictwo cywilne
~, coastal; ~, coast-defence - lotnictwo obrony wybrzeża
~, combat - lotnictwo bojowe
~, combat support - lotnictwo wsparcia bojowego
~, commercial - lotnictwo cywilne
~, divisional - lotnictwa dywizyjne
~, fighter - lotnictwo myśliwskie
~, front(al); ~, frontline - lotnictwo frontowe
~, general - lotnictwo ogólne
~, gliding - lotnictwo szybowcowe, szybowce
~, interceptor - lotnictwo przechwytujące
~, land based - lotnictwo bazujące na lądzie, lotnictwo lądowe
~, liaison - lotnictwo łącznikowe
~, marine - lotnictwo morskie
~, medical - lotnictwo medyczne
~, military - lotnictwo wojskowe
~, modern - lotnictwo współczesne, lotnictwo nowoczesne
~, national air defence - lotnictwo (wojsk) obrony powietrznej kraju
~, naval - lotnictwo morskie, lotnictwo marynarki wojennej
~, obsolete - lotnictwo przestarzałe
~, operational - lotnictwo operacyjne
~, organic - lotnictwo przypisane organicznie do jednostki
~, pursuit - lotnictwo pościgowe
~, reconnaissance - lotnictwo zwiadowcze
~, reserve - lotnictwo rezerwowe, rezerwa sił powietrznych
~, sanitary - lotnictwo sanitarne
~, special operations - lotnictwo do zadań specjalnych
~, sport(ing) - lotnictwo sportowe
~, strategic - lotnictwo strategiczne
~, tactical - lotnictwo bojowe, lotnictwo taktyczne
~, torpedo - lotnictwo torpedowe
~, transport - lotnictwo transportowe

Słownik środowiska angielsko-polski

lotnictwo n