Wielki słownik angielsko-polski red. nacz D. Jemielniak, M. Miłkowski

(Noun) ptak;

(Adjective) ptasi;

Wordnet angielsko-polski

(pertaining to or characteristic of birds)
ptasi, ptaszy

Otwarty słownik angielsko-polski V.9.2007, Copyright (c) Jerzy Kazojć - 2007 r.

ptasi