Słownik finansowy angielsko-polski Iwona Kienzler, 2010r

uśrednianie~ provisions rezerwy uśrednione