Wielki słownik angielsko-polski red. nacz D. Jemielniak, M. Miłkowski

(Verb) poświadczać; twierdzić;

Słownik angielsko-polski PARK Copyright: © wersja książkowa słownika dostępna w wydawnictwie PARK

vt zaręczać
twierdzić
poświadczać

Słownik angielsko-polski EXETER Copyright © http://www.kastor.strefa.pl.

(that) poświadczać (że) (dawn.)

Nowoczesny słownik języka angielskiego

(that) potwierdzać (że)

ECTACO słownik angielsko-polski Słowniki elektroniczne Ectaco do nabycia u wydawcy

ZARĘCZAĆ

TWIERDZIĆ

POŚWIADCZAĆ

UDOWADNIAĆ [PRAWN.]

Słownik internautów

stwierdzać, udowadniać

Słownik terminologii prawniczej angielsko-polski Copyright by Wydawnictwo Branta (aut. Ewa Ożga)

oświadczać, przedstawiać dowody

Otwarty słownik angielsko-polski V.9.2007, Copyright (c) Jerzy Kazojć - 2007 r.

zapewniać

zapewniający

Przykłady użycia

Przykłady dopasowywane są do haseł w zautomatyzowany sposób - nie gwarantujemy ich poprawności.

weaver@guardian.

www.guardian.co.uk

uk or contacting me on Twitter at @matthew_weaver or post a comment below.

www.guardian.co.uk

It's not cheap: leather jackets are north of Â?300; there are 45 graphic and skull-print T-shirts at up to Â?80 a piece; and more than 100 dresses averaging around Â?50 to Â?250.

www.guardian.co.uk

"In housing market areas with a high proportion of public sector employees, more than 40%, the underlying strength of the housing market has been weaker than the national average," says Richard Donnell, Hometrack's research director.

www.guardian.co.uk

Local academics and journalists say the pay and conditions at Honda and Toyota are better than average in the province.

www.guardian.co.uk

I need you to roll aver here and chew off these hand-ties.
Musisz się tu przyturlać i zdjąć te więzy.

I have aver 50 apps an that phone.
Mam na tym telefonie ponad 60 aplikacji.

And to aver, if you would contemplate... any separate or side transaction or understanding.
I poręczenia, jeśli pan to rozważy, jakichś innych czy pobocznych transakcji, czy porozumienia.

As coroner I must aver I thoroughly examined her
Jako koroner mówię że... zbadałem ją dziś dokładnie.