Wielki słownik angielsko-polski red. nacz D. Jemielniak, M. Miłkowski

(Noun) aleja, droga, ulica;
explore every avenue - próbować wszystkiego;
avenues of escape - możliwości drogi ucieczki;

Słownik angielsko-polski PARK Copyright: © wersja książkowa słownika dostępna w wydawnictwie PARK

n C
1.
(treelined road) bulwar
(wide street) aleja.
2.
(fig, approach, way) droga
~~to fame droga do sławy
to explore every ~ wypróbować każdy sposób.

Słownik angielsko-polski EXETER Copyright © http://www.kastor.strefa.pl.

aleja, ulica, droga

Słownik zwrotów brytyjskiego angielskiego

'{v@nju: n Porośnięta drzewami aleja (prowadząca zwykle do rezydencji)
alejka A broad avenue of oak trees led up to the magnificent victorian house (Szeroka, porośnięta dębami, alejka prowadziła do wspaniałej wiktoriańskiej rezydencji) - Student University College London (1999)

Wojskowy słownik angielsko-polski Copyright by Wydawnictwo HaraldG (aut. Tadeusz J. Grzebieniowski)

s aleja, szeroka ulica

Uniwersalny słownik angielsko-polski Copyright by Wydawnictwo HaraldG (aut. Andrzej Kaznowski)

n aleja, szeroka ulica
fig. droga (do sukcesu)

ECTACO słownik angielsko-polski Słowniki elektroniczne Ectaco do nabycia u wydawcy

ULICA

ALEJA

BULWAR

DROGA

DOSTĘP

Nowy słownik angielsko-polski aut. Zygmunt Saloni, Tadeusz Piotrowski

ul.

Wordnet angielsko-polski

(a wide street or thoroughfare)
aleja
synonim: boulevard

Słownik internautów

aleja
droga podejścia

Otwarty słownik angielsko-polski V.9.2007, Copyright (c) Jerzy Kazojć - 2007 r.

Uliczka

Wielki słownik wojskowy angielsko-polski

aleja; lotn. droga; trasa; ścieżka
~ of approach - lotn.,piech. droga podejścia (do celu, nieprzyjaciela)
~ of retreat - droga odwrotu

Przykłady użycia

Przykłady dopasowywane są do haseł w zautomatyzowany sposób - nie gwarantujemy ich poprawności.

A police officer stood guard at the entrance to the staff and residents' car park in Whinpark avenue today.

www.guardian.co.uk

Since the IMF was, at the time ,the most important avenue of Washington's influence in low-and-middle-income countries, this also contributed to the demise of US influence, especially over the recently independent countries of South America.

www.guardian.co.uk

There were girls who wore lipstick and sashayed down the main avenue in tight skirts.

www.guardian.co.uk

The mass of students and university workers will congregate at Horse Guards avenue in Central London at 11.

www.guardian.co.uk

I got two officers down at 1 4th street and 9th avenue!
Dwóch policjantów rannych na rogu 14 i 9.

I thought it was all straight up and down, like 5th Avenue.
Myślałam, że jest prosty jak Piąta Aleja.

I'll still take 6th Avenue at rush hour over an office with a view.
Nadal wolę godzinę szczytu na 6. alei od biura z pięknym widokiem.

So this opens up a whole new avenue of research.
Więc tak pojawiła się zupełnie nowa sfera badań.

We must find our own avenue to secure your freedom.
Musimy znaleźć inny sposób, by zapewnić wam wolność.

That particular avenue of pleasure has been closed off for me.
Ta szczególna aleja przyjemności została dla mnie zamknięta.

So you think this is a promising avenue of investigation?
Więc myśli pan, że to obiecująca linia dochodzenia?

My father had to explain his territory ended at 4th Avenue.
Mój ojciec tłumaczyl, że ich terytorium kończyło się na 4th Avenue.

In my opinion, it is an extremely interesting avenue to explore.
Moim zdaniem należy zgłębić tę niezwykle interesującą możliwość.

I need to get to 33rd Street and 3rd Avenue.
Muszę się dostać na 33 Ulicę i 3 Aleję.

You think we'd do any better on 5th Avenue?
Myślisz, że lepiej nam pójdzie na 5th Avenue?

I've been running up and down Second Avenue all day.
Biegałam cały dzień w tą i z powrotem Second Avenue. Och, kurcze.

You want any of that, go to 8th Avenue.
Jeśli chcesz coś takiego, to idź na Ósmą Aleję.

Greg - Yeah 419 at tag restaurant on 8th avenue.
Greg. - Tak? 419 w restauracji Tagliferri na Ósmej Alei.

How many girls do you know have a Park Avenue address like this?
Jak dużo dziewczyn robi ty znasz miej Park Aleja adres w ten sposób ?

Meet me at the corner of Avenue C and 14th.
Spotkajmy się na rogu Alei C i 14. Ulicy.

I bet your wife's got the most inviting avenue on the whole campus!
Założę się, żę twoja żona ma najbardziej kuszącą aleję w całym kampusie!

All right, meet me at the 7th Avenue entrance.
Dobrze, spotkajmy się przy wejściu od siódmej alei.

And no better place to start than right here on Fifth Avenue.
I nie ma lepszego miejsca, aby to zrobić niż tu na Fith Avenue.

You tell me that this is his only avenue, right here, right now, today.
Powiedz, że to była jego jedyna możliwość.

It's the only one on 8th Avenue that's working.
Ale tylko jeden działający na 8 Alei.

And out there, it's not 3rd Avenue any longer.
A na zewnątrz, to już nie 3 Aleja.

When you had me dangling 100 feet below First Avenue.
Kiedy kazaliście mi dyndać 100 stóp poniżej Pierwszej Alei.

I saw you buy this at the mall on North Avenue!
Widziałem jak kupowałeś to w centrum handlowym w północnej dzielnicy!

He was a tough little thief from 9th Avenue.
Był małym, twardym złodziejaszkiem z 9th Avenue.

Or drive a great big bus right down Fifth Avenue.
Lub prowadziła wielki autobus 5-tą aleją?

Hurricane 26 is all the way over on Ocean Avenue.
Hurricane 26 jest aż na Ocean Avenue.

The suspect is getting off highway 42 at smoketree avenue.
Podejrzany zjeżdża właśnie z drogi 42 w Smoketree Avenue.

I see this kid all the time on Tenth Avenue.
Widzę tego dzieciaka cały czas na dziesiątej.

It was at the stalls on 5th Avenue, the 99 cent bin.
Była na straganie przy 5. Avenue w dziale po 99 centów.

I'm at 783 Park Avenue and there's a stranger in our apartment.
Jestem w 783 Park Avenue i w mieszkaniu jest jakaś obca kobieta.

She's married to a Park Avenue doctor and that's too dull for her.
Jest żoną lekarza z Park Avenue i to ja nudzi.

I drove him over to a motel on Western Avenue.
Zawiozłem go do motelu na Western Avenue.

Do you know if this train goes to Madison Avenue?
Czy dojadę tym na Madison Avenue?

I need you to set up a surveillance team to 4025 Gray Avenue.
Musimy ustawić ekipę obserwacyjną przy 4025 Gray Avenue.

Your only avenue to them is through me.
Twoja jedyna droga do nich jest poprzez mnie.

The goddamn money car crashed on 1 st Avenue.
Kurwa... Radiowóz z pieniędzmi rozbił się na 1 Alei.

Certain day went With avenue and saw them.
Pewnego dnia szłam ulicą i zobaczyłam ich.

I now live in a smaller house on Raleigh Avenue.
Teraz mieszkam w małym domu przy Raleigh Avenue.

Then there is a second avenue for reflection.
Teraz druga droga refleksji.

Your only avenue is to check with the mother,
Jedyna drogą by to sprawdzić jest spytać się matki,

There's this great rare book store on Madison avenue.
Jest taka wielka ciekawa księgarnia na Madison avenue.

When did the call come in for Avenue C?
Kiedy przyszło zgłoszenie z Avenue C?

Almost all the black girls of Foch Avenue work for him.
Prawie wszystkie czarne dziewczyny na Foch Avenue pracują dla niego.

I have to go to Park Avenue 2300. And then 400.
Teraz muszę jechać na 2300 Park Avenue, a później...

That is perhaps one avenue to be explored, but we must bear in mind the existence of that risk.
Być może jest to jedna z dróg, którą warto wziąć pod uwagę, ale musimy pamiętać o istnieniu tego ryzyka.

It is becoming clear that regional efforts offer the most promising avenue for a peaceful resolution to the conflict.
Staje się jasne, że wysiłki podejmowane na szczeblu regionalnym stanowią najbardziej obiecującą drogę ku pokojowemu rozwiązaniu tego konfliktu.

I like her and everything, but she ain't white, she's from Webster Avenue.
Ale ona nie jest biała... i mieszka na Webster Avenue.

I remember being on Columbus Avenue in winter without a scarf.
Sterczałem w zimie bez szalika na Columbus Avenue.