Słownik finansowy angielsko-polski Iwona Kienzler, 2010r

zob. average cost method