Wielki słownik angielsko-polski red. nacz D. Jemielniak, M. Miłkowski

(Abbreviation) ul.;

Słownik angielsko-polski EXETER Copyright © http://www.kastor.strefa.pl.

(skr. od) avenue aleja, ulica

Nowoczesny słownik języka angielskiego

skrót od avenue aleja, ulica

Praktyczny słownik religijny angielsko-polski 2005, Krzysztof Czekierda

łac., relig. pozdrowienie
ave

Słownik skrótów

pol. 'aleja, ulica' (w adresach), eng. Avenue

Słownik religii angielsko-polski

zdrowaśka f

Przykłady użycia

Przykłady dopasowywane są do haseł w zautomatyzowany sposób - nie gwarantujemy ich poprawności.

And it was originally a freight line that ran down 10th Ave.
Stała się znana jako "Aleja Śmierci" ponieważ wielu ludzi zostało potrąconych przez pociągi.

TED

They wonder why the first ave (Spain's fast train), for example, was built to go from Madrid to Seville in 1992, but there is still no ave from Barcelona to France, which is the direction Catalans want to go.

www.guardian.co.uk

So what you've been up to? 'ave you seen anybody?
Co się z tobą działo? Spotkałeś może kogoś?

I ave to take care of my son, of is future.
Muszę zatroszczyć się o mojego syna, o jego przyszłość.

Let no man here steer from de path I 'ave prepared!
Niech nikt tu nie oddala się od ścieżki jaką wybrałem!

Our war hero sitting on 5th Ave. and right here, a sign that says:
Nasz wojenny bohater siedzący na 5.Alei. I tutaj tabliczka z napisem:

And up here, on Ocean Ave., absolutely no drug dealing.
A tutaj na alei Ocean., absolutnie żadnego handlu dragami.

And 'ave a go at the last one!
Albo spójrz na tę ostatnią!

Or maybe I ave to do it myself?
A może mam to zrobić sama?

I prefer to work and afterwards I only ave time to sleep.
Wolę pracować, a później mieć czas tylko na spanie.

He's in front of a white camper on Pennsylvania Ave.
Jest przed białą przyczepą na Pennsylvania Avenue.

It's expensive to rent, but I don't ave anyting to save for.
Wynajem nie jest tani, ale i tak nie mam na co oszczędzać.

I also 'ave a beautiful singing voice and I do cabaret.
Mam także piękny głos śpiewam i występuję w kabarecie.

Now I ave a serious reason to quit.
Teraz mam poważny powód, aby przestać.

You take my drug dealer down at York Ave.
Wy weźmiecie mojego dilera na York Ave.

We've been out on this all night, Ave.
Ave pracowaliśmy nad tym całą noc.

It's a beautiful place you 'ave here, I think I be very happy.
To bardzo piękne miejsce, myślę że będę bardzo szczęśliwy.

I 'ave already prepared a bottle for the Gestapo.
Mam już przygotowaną specjalną butelkę dla Gestapo.

I might 'ave been a gun for hire, but I wasn't exactly an assassin.
Może i byłem pistoletem do wynajęcia... ale na pewno nie byłem zabójcą

He was not afraid, altoug te car could ave blown up at any moment.
Nie bał się, pomimo, że samochód mógł wylecieć w powietrze w każdej chwili.

Why do I need to say ave?
Czemu muszę mówić ave?

Got a pie cooling in the back, Ave.
Mamy zimne ciasto na zapleczu, Ave.

On Washington Ave., we don't want to see, or hear about no drive-bys.
Na alei Washington., nie chcemy widzieć czy słyszeć o kradzieżach samochodów.

Now, the bill's from an apartment on Willis Ave.
Teraz rachunek jest w mieszkaniu na Willis Ave.

I've always been a good girl, I 'ave.
Zawsze byłam porządną dziewczyną.

I would gladly 'elp you but I 'ave a lot of back trouble.
Chciałbym wam pomóc ale jak wiecie mam kłopoty z krzyżem.

We ave to pray tat tat boy is your son.
Módlmy się, aby ten chłopiec był twoim synem.

It's this amphitheater right over 10th Ave.
Amfiteatr, tuż nad 10tą Aleją.

Ave, I knew that you'il be with us.
Tato, wiedziałem, że będziesz z nami.

Ave you got, erm, a goblet or something, because me heart's bleedin'.
A masz jakąś miskę, czy coś , bo mi serce bęka.

And we do not 'ave one.
A my żadnego nie mamy.

Could somebody teIl me weter we ave me a cleaner or not?
Może ktoś mi powiedzieć, czy mamy tutaj sprzątaczkę, czy nie?

He was killed today in 660 Ruthland Ave.
Został dzisiaj zabity w melinie na 660 Ruthland Ave.

Well, youh ave to walk around with it
Cóż, musisz z tym chodzić

Just like they got on Fifth Ave.
Jak te z Piątej Alei.

Listen, Ave, they weren't even in town.
Posłuchaj Ave, ich nie było w mieście.

We 'ave lost our new waitress.
Zgubimy naszą nową kelnerkę.

We're taking kaplan to ave tonight.
Dzisiaj zabieramy Kaplana do Ave.

Riccardo sang Ave Maria and made us all cry.
Riccardo śpiewał Ave Maria. Wszyscy płakali.

It's still just cruelty to animals, Ave.
Ave to jest wciąż tylko zarzut znęcania się.

I've got something to sell 'im, I 'ave.
Mam coś do sprzedania dla niego.

Graham purchased a rare ingredient at a voodoo shop on Pontchartrain Ave.
Graham kupił rzadki składnik w sklepie voodoo na ulicy Pontchartrain.

Ave, this is Carrie Donnel from News over in Portland.
Ave, poznaj Carrie Donnel. z wiadomości na kanale w Portland.

T minus one till my Ave Maria.
Jeszcze chwila do mojego Ave Maria.

Two-four King, respond to 1031 at 642 Madison Ave.
King na 642 Madison Ave.

We'il trap him at 2nd Ave.
Złapiemy go przy Drugiej Alei.

Why are you so interested on Rio Mixcoac Ave.?
Dlaczego tak bardzo interesuje cię akurat Rio Mixcoac?

She's pretty good. Maria Ave maria
Jest całkiem dobra Maria... Ave Maria

I've gotta be on Ave George V.
Muszę być na alei Grzegorza V.

You want well, one more "Ave Maria"?
No dobrze, to Ave Maria?

Officers down. Victoria Ave. 2700 block.
Ranni policjanci. Victoria Avenue 2700.

Johnny O'Dell is logged on at 2481 Seventh Ave.
Johnny O'Dell jest zalogowany. Na Siódmej Alei 2481.