Słownik angielsko-polski EXETER Copyright © http://www.kastor.strefa.pl.

(skr. od) avoirdupois układ handlowych jednostek masy stosowany w krajach anglosaskich

Nowoczesny słownik języka angielskiego

skrót od avoirdupois układ handlowych jednostek masy stosowany w krajach anglosaskich